Biopaliva čelí další kritice, Itálie chce revizi evropské politiky

Lucemburk - Na dnešní schůzce rady ministrů napadl italský ministr pro ekonomický rozvoj Claudio Scajola plány Evropské unie na získávání 10 procent paliv z obnovitelných zdrojů, jde například o využívání biopaliv. Podpora biopaliv již čelí kritice vědců a některých neziskových organizací. Nejčastějšími námitkami jsou jejich vliv na úbytek deštných pralesů a na rostoucí světové ceny potravin. Kritici argumentují, že biopaliva neplní ani svůj účel, totiž zastavit klimatické změny.

„Evropa musí být realistická, my musíme být realističtí,“ prohlásil Scajola. Tvrdí, že Evropská unie přijala ve věci podpory biopaliv příliš ukvapená rozhodnutí. I další státy unie již vznesly pochybnosti o politice podpory biopaliv, Itálie je však první zemí, která otevřeně volá po jejím přehodnocení.

Materiál vydaný slovinským předsednictvím několik dní před zasedáním rady ukázal, že členské státy by měly zajistit, aby biopaliva v boji s klimatickými změnami nezpůsobovala více škody než užitku. K podobné dohodě je prý však zatím daleko.

Žádný člen EU zatím přímo nezpochybnil cíl dosažení desetiprocentního podílu 10 paliv z obnovitelných zdrojů do roku 2020, mnoho států však chce při plánování zohlednit další podmínky a okolnosti. Mezi ty patří například přírodní a společenské dopady současného zemědělského způsobu produkce biopaliv či dostupnost dalších technologií. Naději vědci spatřují v takzvané druhé generaci biopaliv. Ty se už v budoucnu nemají získávat z potenciálně potravinových surovin. Nahradit je mají odpad z jaderných elektráren nebo mořské řasy.

Italskou iniciativu podporuje Velká Británie, která se chystá zveřejnit studii dopadů produkce biopaliv. Aby biopaliva opravdu napomohla snížení emise skleníkových plynů, slovinské předsednictví již představilo dvojstupňový plán na energetické úspory.