Objem veřejných zakázek loni vzrostl na 610 miliard korun, chystá se jejich reforma

Praha - Objem veřejných zakázek se v roce 2007 zvýšil na 610 miliard korun oproti 565 miliardám korun v roce předcházejícím. Zaznělo to na dnešní Konferenci věnované připravované novele zákona o veřejných zakázkách pořádané ministerstvem pro místní rozvoj. Veřejné zakázky, v Česku často označované za netransparentní, mají v ekonomice nezanedbatelnou roli. Evropská komise odhadla jejich objem v České republice na 15 až 20 procent hrubého domácího produktu.

Problematiku zadávání veřejných zakázek v současnosti upravují dva zákony, a to zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon koncesní. Oba vstoupily v platnost v roce 2006 a ministerstvo nyní připravuje jejich novelu. Důvody novelizace těchto zákonů vyplývají z nutnosti zapracovat novou směrnici Evropské komise a Evropského parlamentu o dohledu, která bude upravovat přezkumná řízení ve veřejných zakázkách.

„Druhým důvodem, který s tím úzce souvisí, je, že po pár letech účinnosti využíváme šance k úpravě určitých ustanovení vedoucích ke zjednodušení celého procesu, k odbourání různých formálních náležitostí, které zatěžují celý proces zadávání veřejných zakázek,“ uvedl ředitel legislativně právní sekce ministerstva pro místní rozvoj Jan Sixta.

Podle náměstka ministra Miroslava Kalouse bude muset státní instituce nově zveřejňovat ceny všech jednotlivých nabídek. Nemusejí pochopitelně vybírat tu nejlevnější, ale nyní budou pod tlakem, aby svůj výběr opodstatnily.

Novela má upravit kontroverzní limity

Jedním z nejdiskutovanějších bodů připravované novelizace bude zřejmě úprava takzvaných prahových hodnot, což jsou limity povinného vypsání veřejné soutěže. Pokud hodnota zakázky přesáhne dva miliony Kč, nebo šest milionů korun u stavebních zakázek, musí zadavatel automaticky vyhlásit veřejnou soutěž. Podle zástupců ministerstva by vyšší limity sice snížily administrativní náročnost, ale zároveň snížily transparentnost. Konečné limity by měly vzejít z diskuze a vnějšího připomínkového řízení.

Transparentnost veřejných zakázek přitom čelí silné kritice již dnes. Průzkum občanského sdružení Oživení odhalil, že pravidla zadávání zakázek českými městy neprůhledná a nebrání účinně manipulacím.

Organizace Transparency International, která monitoruje korupci ve státní správě, se zasazuje o nižší prahové hodnoty. Doporučuje snížení limitu až na jeden milion korun bez ohledu na typ veřejné zakázky, tedy včetně stavebních prací. „U zakázek velkého rozsahu, které se pohybují v řádech miliard, by se měla dát celá dokumentace veřejné zakázky k posouzení úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zabránilo by se tak řadě spekulací,“ uvedla Eliška Císařová z Transparency International.

Dlouhodobě má novela ušetřit

Náklady spojené s novelizací odhaduje ministerstvo na deset až třicet milionů korun. Budou spojeny zejména se školením zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek, aktualizací metodik a e-learningových programů. Ministerstvo na druhou stranu po vstoupení novely v platnost očekává úspory finančních prostředků z veřejných rozpočtů v rozsahu dvou až pěti procent velikosti trhu veřejných zakázek, tedy asi 11 až 28 miliard korun.

V současné době se pracuje na koncové legislativní úpravě. K projednání do vlády by měla novela jít na podzim tohoto roku.