Češi platí včas jen polovinu faktur

Praha - Ve sjednaném termínu je v Česku zaplacena jen každá druhá faktura. Tři procenta fakturovaných částek věřitelé nevymohou nikdy. Prodlení a nevymahatelnost pohledávek přitom mohou přivést věřitele až k bankrotu, a poškodit tak výkonnost ekonomiky.

Jistota, že firmy peníze za prodané výrobky nebo služby někdy dostanou, je v Česku nejnižší ze všech zemí Evropy. Za poměrně vysokým procentem nezaplacených faktur stojí nejen platební morálka, která leží na evropském průměru, ale především obtížná vymahatelnost nezaplacených pohledávek u soudu. Zejména menším firmám se vůbec nevyplatí dlužníky žalovat. Nejistota, že jim nepomůže ani soud, je totiž vysoká, navíc by mohly ztratit zákazníky.

Platební morálka se mírně zlepšuje, tempo ale není dostatečné

I když procento nezaplacených faktur mírně klesá, stále si Česká republika vede špatně. „Zlepšujeme se pomalu,“ tvrdí Ivo Klimeš, generální ředitel Intrum Justitia, která vývoj platební morálky pravidelně sleduje. Za posledních pět let se index, jímž platební morálku měří, zlepšil ze 176 na 171. Česko se ale stále řadí mezi čtyři nejhůře hodnocené země Evropy.

Horších výsledků dosáhly už je Kypr (index 172), Řecko (174) a Portugalsko s indexem 183. Naopak premiant - Finsko - měl index na úrovni pouhých 123 bodů.

Prodlení dlužníků může věřitele přivést k bankrotu

Zpožděné platby naruší firmě cash flow, ústí v problémy s likviditou. Takové obtíže nemohou věřitelé nést sami a musí je promítat do cen svých výrobků. To ale zase snižuje jejich konkurenceschopnost. Začarovaný kruh tak může vést věřitele až k bankrotu, protože nemají dostatek finančních prostředků a jejich zboží se stává obtížně prodejné.

Kde hledat řešení?

Vymáhat nezaplacené pohledávky může být zejména pro malé podniky velmi složité. "Já si myslím, že by firmy měly svěřit své pohledávky specialistům - inkasním agenturám, radí podnikatelům Klimeš. Své pohledávky mohou ale také ještě před termínem splacení prodat factoringovým či forfaitingovým agenturám, které jim za malý poplatek zaplatí dlužnou částku okamžitě a o její vymožení se postarají samy.

Pomoci by ale českým firmám mohla také harmonizace tuzemských předpisů s právem Evropské unie. „Evropská unie přijala svou direktivu už v roce 2000. Říká se v ní, že dlužník by měl být zodpovědný úplně a zcela nejen za zaplacení dluhu a příslušenství, ale i všech nákladů, které má věřitel s vymáháním svých peněz zpět,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi Klimeš. Pozice věřitele vůči dlužníkovi se díky tomu značně posílí a platební morálka se zlepší.