Rejdaři a přístavy na Labi žádají po státu 3,6 miliardy

Praha - Jedenáct rejdařských firem, které podnikají na Labi, podá žalobu na ministerstvo dopravy. Už dříve po něm firmy požadovaly náhradu škody ve výši dvou a půl miliardy korun za to, že stát nezajistil celoroční splavnost Labe. Nyní podle rejdařů vypršela půlroční lhůta, do kdy se ministerstvo mělo k záležitosti vyjádřit. Jelikož tak neučinilo, rejdaři se chystají předat záležitost soudu.

Podnikatelé podají žalobu, zatím nevědí kdy

Na nedostatečný ponor na Labi, který neumožňuje splavnost této největší české řeky, si stěžují nejen rejdaři, ale i přístavy v povodí Labe. Tyto podniky se cítí natolik poškozené, že se rozhodly požadovat státní kompenzace. Jiří Aster ze Svazu průmyslu a dopravy tvrdí, že v záležitosti postupovaly podniky velmi zodpovědně. Speciálně zřízená expertní komise došla k požadované kompenzaci ve výši 3,6 miliardy korun.

Žaloba, kterou 11 subjektů chystá, však nebude hromadná. „Firmy budou jednat samostatně a samostatně se obracet na soud,“ říká Aster. Podle něj není zatím ani jasné, kdy dojde k podání první žaloby.

Problém se táhne dlouho, děčínský jez vadí ekologům

Stížnosti na nedostatečný ponor, který splavnost Labe neumožňuje, se táhnou od roku 1990. „Každá vláda, která tu od roku 1989 byla, slíbila, že se plavební podmínky zlepší,“ tvrdí Aster.

Splavnost by mohl zajistit nový jez u Děčína, úpravy se na Labi plánují již od roku 1993. Požadavek na to, aby se na českém Labi udržoval stejný ponor jako v Německu, a lodě tak mohly dojet vždy alespoň do prvního českého přístavu, se nachází i v koaliční smlouvě. Česká republika již ratifikovala smlouvu, jíž se zavázala udržovat na Labi minimální ponor 2,5 metru.

Vůči nové vodní stavbě na Labi však mají výhrady ekologové. Podle Astera by ale lodní doprava naopak životnímu prostředí ulehčila. Propustnost labského železničního koridoru, což je jediná železniční brána do západní Evropy, je podle saské vlády na hranici. Roční desetiprocentní nárůsty dopravy se tak podle něj budou v budoucnu realizovat pouze na silnici. „Bylo by rozumné a ekologické, dát té nejekologičtější dopravě možnost odlehčit silnici,“ uzavírá Aster.

Možné dopady nového zdymadla na životní prostředí nyní posuzují experti.