Největší ostravský znečišťovatel investuje miliardy do odsíření

Ostrava - Dvě miliardové investice ocelářské společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) do nových technologií by měly výrazně zlepšit kvalitu životního prostředí ve městě. Dnes to řekli nezávislí odborníci z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), kteří modernizační projekty na odprášení aglomerací a odsíření energetiky posuzovali. Největší znečišťovatel v regionu čelí kvůli vlivu na životní prostředí značné kritice, a to především od obyvatel Radvanic a Bartovic, kteří žijí v blízkosti podniku.

Při spalování uhlí uvolňuje dceřiný závod Energetika do ovzduší znečišťující látky, oxidy síry. „Je proto třeba zavést odsíření spalin, které doposud na kotlích Energetiky neexistuje,“ řekl Karel Obroučka z VŠB-TUO. Dodal, že podnik chtěl původně použít takzvanou suchou metodu odsíření, která však není tak účinná jako metoda mokrá.

„Mokrá metoda totiž zabezpečuje odsíření až z 95 procent, tady jsme se po vzájemné dohodě, kdy jsme tlačili na AMO, dokázali domluvit na tom, aby mokrá metoda byla zavedena od roku 2014, to je o dva roky dříve, než bylo původně přepokládáno,“ uvedl Obroučka. ArcelorMittal dále investuje do odprašení, což by mělo snížit emise prachu až o 70 procent.

Hejtman Evžen Tošenovský (ODS) se domnívá, že přístup ArcelorMittalu se velmi změnil. „Beru to jako veřejný závazek a věřím, že to firma splní a ukáže, že to myslí vážně. Jsem napůl spokojený a budu hodně spokojený, až to bude skutečně realizováno,“ uvedl Tošenovský.

Dodavatele obou technologií by společnost chtěla oznámit v létě. Dokončení modernizace odsíření je plánováno na konec roku 2009 a odprášení bude dokončeno v letech 2010 a 2011. Společnost už zavedla i další kroky, které by měly přispět ke zkvalitnění životního prostředí. Opraven by měl být i filtrační systém na ocelárně, což by znamenalo, že lidé už neuvidí známý červený kouř.