Českým hotelům dramaticky klesají příjmy

Praha - České hotelnictví začíná čelit vážným problémům. Příjmy hotelů na pokoj v prvním pololetí zaznamenaly výrazně sestupný trend. Stojí za tím přebytek ubytovacích kapacit, nedostatečná infrastruktura v regionech, nedostatečná podpora ze strany státu i soustavné posilování koruny.

„Poklesy začaly od března a pohybují se řádově mezi 10 a 20 procenty, přičemž mají vzrůstající tendenci,“ varoval v rozhovoru pro Českou televizi ředitel RadissonSAS Alcron Michal Chour. Jedním ze jmenovatelů, které za neuspokojivou situací stojí, je posilování koruny. Od loňského listopadu si měna připsala vzhledem k euru více než 14procentní zisk, což české destinace z pohledu zahraničních turistů značně zdražuje.

Výrazným způsobem české hotelnictví zasáhlo ale také zrušení státní podpory účasti na veletrzích a výstavách. „My si musíme nyní všechno platit sami, ačkoliv jiná odvětví dostávají podporu,“ upozornil mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. To samozřejmě odčerpává velké množství finančních prostředků, které by mohly být použity jinak, například na zkvalitnění poskytovaných služeb.

To ale nejsou jediné důvody, které pohání snižování příjmů hotelů. Existuje celá řada dalších. Většinou se však různí podle toho, zda se jedná o ubytovací zařízení v Praze či regionální destinaci.

V Praze je ubytovacích kapacit příliš

V hlavním městě představuje hnací motor propadu příjmů enormní přebytek ubytovacích kapacit. Podle Choura má Praha řádově o 10 tisíc pokojů víc než srovnatelná Vídeň, která ale na rozdíl od české metropole těží z kongresové turistiky, v níž je Praha spíše nováčkem.

Přebytek kapacit nejenže snižuje příjmy jednotlivých ubytovacích zařízení, odráží se ale také na kvalitě poskytovaných služeb, což v důsledku turisty odrazuje. „Chybí kvalitní kuchaři, chybí kvalitní číšníci. To se samozřejmě odráží na spokojenosti našich klientů,“ popsal Papež.

Regiony trápí nedostatečná infrastruktura

Nízké příjmy na pokoj netíží pouze Prahu, ale také celou řadu menších destinací. Základní problém regionů nespočívá podle Choura jako v Praze v nadbytku kapacit, roli hraje především nedostatečná infrastruktura. Velmi komplikovaná je doprava do regionů, chybí zde ale také špičkové hotely.

Chourův názor sdílí také Papež. „Chybí možnost vyjet z Prahy dál a podívat se dál do Čech. Bohužel se Praha stala synonymem České republiky, jako by nebyly regiony, jako by nebylo nic víc než Praha,“ upozornil na tristní situaci menších českých měst. Řada zahraničních turistů proto přijede do České republiky pouze jednou, navštíví Prahu a už se víckrát do země nevrací, a nepřináší tak do české ekonomiky další peníze.

Řešením je lepší marketing

Alespoň z části by mohlo problémy českého hotelnictví vyřešit zkvalitnění prezentace na zahraničních trzích. Skvělou příležitostí k tomu se zdá být předsednictví České republiky Evropské unii, které by mohlo do Prahy nalákat řadu státníků. Pro zlepšení bude ale také nezbytné posílení spolupráce mezi státem a soukromými subjekty tak, aby se některé aktivity nedublovaly, další naopak nechyběly úplně.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/11/1079.jpg
  • Město Telč. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/173/17246.jpg