Stát bude moci dotovat investice firem do životního prostředí

Brusel/Praha - České podniky mohou dostávat od státu dotace na zlepšování životního prostředí. Rozhodla o tom Evropská komise. Podporu mohou firmy získat na implementaci technologií snižujících emise oxidu dusíku, těkavých organických látek, ale i zařízení omezující vypouštění průmyslových emisí do vody.

Komise shledala, že všechny tři oblasti podpory jsou slučitelné s pravidly hospodářské soutěže a společným unijním trhem. Přidělování dotací z Operačního programu Životní prostředí již tedy nestojí nic v cestě.

Podpora bude dostupná všem podnikům působícím v České republice bez ohledu na jejich velikost. Maximálně mohou dostat polovinu vynaložených nákladů. U dotací na snížení emisí nebezpečných látek do vody je podpora navíc omezena maximální částkou 5,75 milionu korun.