Živnostenské podnikání má nová pravidla, prý jednodušší

Praha - Od dnešního dne by měli mít živnostníci jednodušší život. Začíná totiž platit novela živnostenského zákona - zřejmě nejrozsáhlejší od roku 1991, kdy zákon vstoupil v platnost. Kromě výrazného zeštíhlení nezbytné administrativy pro stávající živnostníky budou mít ti noví výrazně jednodušší vstup do podnikání.

Asi největší novinkou je konec živnostenských listů a koncesních listin. Samostatný živnostenský list dosud potřeboval podnikatel pro každou činnost, kterou vykonával, což ztěžovalo administrativu. Nově postačí jediný doklad, takzvaný výpis z živnostenského rejstříku.

Zákon rovněž ruší místní příslušnost k živnostenskému úřadu. Podnikatelé nyní mohou ohlašovat živnosti, podávat žádosti o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamovací povinnosti na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém území ČR.

Redukcí prošel také počet živností samotných. Z 261 jich je nově jen 95. Nejvíce ubylo těch vázaných. Kromě jedné volné živnosti byly sloučeny živnosti řemeslné, vázané a koncesované. To by podle ministerstva průmyslu a obchodu mělo přispět ke zpřehlednění celého systému. Pro vstup do podnikání nově postačí ukončené vzdělání. Toto opatření poslouží také školství. Odborná učiliště budou mít totiž větší motivaci k tomu, aby kvalitně připravila své žáky pro praxi.

Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Římana by měla novela připravit obce zhruba o 125 milionů korun na vybraných poplatcích. Na druhou stranu by jim však redukce administrativy měla umožnit snižování nákladů. Loni obce vybraly asi 200 milionů.