Stávka připravila dráhy o osm milionů

Praha - České dráhy vyčíslily škody, které jim způsobila stávka z 24. června, na osm milionů korun. Suma zahrnuje náklady na náhradní autobusovou dopravu a změny v provozu lokomotiv a vagonů. K protestu proti vládním reformám, který zorganizovala Českomoravská konfederace odborových svazů, se na 75 minut přidali strojvůdci jako jediní drážní zaměstnanci. Vedení státní společnosti nyní zvažuje, zda nebude po Federaci strojvůdců požadovat náhradu.

Drtivou většinu škod, celkem 7,7 milionu korun, způsobila stávka v osobní dopravě. Nákladní dceřiná společnost ČD Cargo přišla o 250 tisíc korun. Podle drážního listu Železničář se však celkové škody mohou vyšplhat ještě výš, neboť uvedené částky nezahrnují ušlé tržby a další finanční prostředky spojené s obnovením důvěry cestujících.

Stávka se v osobní dopravě dotkla celkem 935 vlaků, z toho 655 vůbec nevyjelo a zbylých 280 nabralo zpoždění v celkové délce 8 072 minut. Zpoždění nabíraly především regionální vlaky. V nákladní dopravě se zpozdilo celkem 107 vlaků a dva byly zcela zrušeny.

Federace strojvůdců se ke stávce připojila jako jediná z osmi odborových organizací na železnici. Ostatní železničářské organizace přistoupily na dohodu s vedením drah i ministerstvem dopravy, které slibuje zmírnění dopadů reformy na sociální situaci drážních zaměstnanců.

Dohromady se hodinové výstražné stávky 24. června zúčastnilo 985 tisíc lidí. Práci však přerušilo jen zhruba 300 tisíc lidí. Celkové škody podle předběžných odhadů dosáhnou 200 milionů korun.