Elektronický platební rozkaz usnadní život věřitelům i soudům

Praha - Od 1. července vstoupila v platnost novinka ve vztahu mezi dlužníky a věřiteli. Elektronický platební rozkaz by měl zjednodušit vymáhání pohledávek, jde o změnu v první fázi procesu podání upomínky. Následovat by měly další legislativní změny směřující k zefektivnění soudní komunikace a samotné práce soudů.

Elektronické podání platebního rozkazu by mělo celý proces urychlit a zlevnit. Méně nákladný bude jak pro věřitele, kteří za elektronickou verzi zaplatí poloviční poplatky, tak pro soudy. Těm se elektronické rozkazy zpracovávají snáze.

Další výhoda elektronického platebního rozkazu je zatím potenciální. Parlament totiž zároveň projednává zákon o elektronických soudních úkonech, dohromady by měly soudům i občanům uspořit mnoho času i peněz.

Když bude elektronická i zpětná cesta, tedy doručování dokumentů od soudu, pro soudy to bude znamenat obrovské úspory na poštovném a papíře. „Také vymahatelnost práva se zvýší,“ říká soudní znalec Vladimír Smejkal, který se na novém zákoně podílí. Další fáze elektronizace soudních úkonů podle něj proběhne v příštím roce.

Možné problémy s elektronickým rozkazem Smejkal očekává s vyplňováním formuláře, který prý není dostatečně „user-friendly“. Úspora se proto projeví především u větších žalobců, kteří žalují množství malých částek. Žalovaná částka je totiž omezena jedním milionem korun, větší vymáhané sumy budou muset i nadále jít klasickou cestou. Ale například dopravní podnik už nebude muset na dlužníky podávat žalobu.

Co se elektronizace české justice týče, Smejkal zatím postrádá elektronický soudní spis. Ten se podle Petra Forejta z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti chystá v horizontu roku 2012.