Podle Světové banky se Východní Evropa musí otevřít přistěhovalcům

Brusel - Východoevropské země se budou muset otevřít novým vlnám přistěhovalců, aby zabránily negativním dopadům nedostatku pracovních sil na ekonomiku. Uvedl to dnes hlavní ekonom Světové banky pro střední a východní Evropu Pradeep Mitra. V Evropě sice dlouhodobě klesá nezaměstnanost, ale spíše než ekonomickou expanzi to značí demografické změny v populaci.

Polsko, Ukrajina, Bulharsko a pobaltské země podle Mitry musí přilákat
pracovní sílu z mimoevropských států, aby kompenzovaly klesající počet
obyvatel v produktivním věku. Jinak se podle něj mohou rozloučit s nadějemi na dostižení západních ekonomik.

„Není pochyb o tom, že přistěhovalci budou zapotřebí k zaplnění mezer na trhu práce,“ řekl Mitra. Dodal, že počet obyvatel Ukrajiny se podle odhadů do roku 2025 kvůli klesající porodnosti sníží o pětinu. V Bulharsku, Gruzii, Bělorusku, Lotyšsku, Litvě a Rusku by měla populace ve stejném
období klesnout o více než deset procent.

Miliony obyvatel východní Evropy po pádu komunismu vyrazily za prací na západ. Podle Mitry však budou muset východoevropské země i v případě jejich návratu hledat nové zdroje pracovních sil. Polsko se například v rámci boje s nedostatkem pracovních sil zaměřilo na přesvědčování Poláků k návratu ze západní Evropy a lákání pracovníků ze sousední Ukrajiny a Běloruska.