Šetřit na dotovaných projektech se nevyplatí, města musí peníze vracet

Brno - Radnice, které postupují při realizaci projektů se státní dotací šetrně a ušetří, musí část státního příspěvku vrátit. Vyplývá to z rozsudku Nejvyššího správního soudu, který zamítl stížnost trutnovské radnice na pokutu udělenou finančním úřadem za to, že město nevrátilo peníze ušetřené při úpravě topného systému.

Trutnov dostal v roce 2000 od ministerstva průmyslu a obchodu dotaci ve výši 340 tisíc korun na úpravy centrálního tepelného zabezpečení v oblasti výměníkových stanic. Původně měl projekt stát asi 2,3 milionu korun. Městu se ale podařilo náklady snížit, část dotace čerpanou nad rámec stanoveného poměru ovšem nevrátilo. Na to zareagoval finanční úřad a vyměřil městu pokutu 13 tisíc korun.

Podle verdiktu Nejvyššího správního soudu ale postupoval finanční úřad správně. „Neoprávněným použitím prostředků státního rozpočtu se rozumí nejen jejich neoprávněné vynaložení v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty, ale i použití, které je v rozporu s dalšími podmínkami stanovenými právním předpisem, smlouvou, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace,“ zdůvodnil v rozsudku soudce Jan Passer.

Trutnov podmínku zmíněnou soudcem v dohodě s ministerstvem měl, proto musí peníze nejen vrátit, ale i zaplatit vyměřenou pokutu.