Žádost o důchod a její nástrahy

Příbor - Odchod do důchodu je natolik významnou událostí v životě člověka, že by jí měla být věnována také patřičná pozornost. Vždyť kromě zasloužené doby odpočinku znamená také období, kdy se příjmy člověka dosti sníží a jsou závislé na státu, na tom, kolik peněz se stát rozhodne člověku měsíčně přenechávat.

Žádost o důchod je ale poměrně složitá a existuje celá řada problémů, na které si musí dát žadatel o penzi pozor. Snadno by se totiž mohlo stát, že si nechtěně výši pobíraného důchodu vlastní chybou či neznalostí sníží.

Z čeho penze se počítá

Důchod jako takový je vypočítáván z hrubého příjmu. Období, za které se příjem zjišťuje, je dosti dlouhé - pro lidi odcházející na důchod v roce 2008 jde o období let 1986 až 2007, tj. 22 let. Toto období se rok od roku prodlužuje až do doby, než dosáhne nejvyšší hranice, kterou je nově stanovených 30 let.

Jak se upravují příjmy

Protože výdělky v tomto období se značně lišily zejména díky růstu inflace, dochází při výpočtu k jejich srovnání na dnešní úroveň. Toto se provádí pomocí přepočítávacích koeficientů, které se stanoví mimo jiné z ukazatelů o vývoji mezd ve státě, které se každoročně vyhlašují ve Sbírce zákonů v měsíci září.

Přepočítávací koeficienty velmi podstatným způsobem ovlivňují výši příjmu, ze kterého se důchod vypočítává. Podstatný finanční rozdíl může tedy způsobit to, zda je o starobní důchod požádáno v prosinci nebo až v lednu následujícího roku. Pro laika je ale posouzení těchto rozdílů velmi náročné. Poradit a pomoci by mu v takové situaci měli zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení, kam je možno se obrátit.

Jak dlouho vlastně přispívám do systému?

Do roku 2005 měli zaměstnavatelé v rámci tzv. předstihového řízení povinnost požádat nejpozději rok před dosažením důchodového věku českou správu sociálního zabezpečení o výpis dob pojištění pro svého zaměstnance - budoucího důchodce. Tato povinnost již ale zanikla. Nyní si každý občan může požádat o informativní osobní list důchodového pojištění sám. Zažádat si o tento výpis je žádoucí, dá se tak předejít situaci, kdy při výpočtu důchodu není nějaká doba pojištění zohledněna nebo se doba vyřizování důchodu neúměrně protahuje, protože se potřebné doklady teprve dohledávají.

Vyplatí se odchod do předčasného důchodu?

Jednou z okolností, která ovlivňuje výši starobního důchodu, je odchod do důchodu před dosažením důchodového věku. Pokud se pro ni člověk rozhodne, musí mít ale na paměti to, že je v takovém případě důchod nevratně snížen, a to za každých i započatých 90 kalendářních dnů o 0,9 procenta z procentní výměry důchodu. Takto to nepůsobí jako velká suma, ale pokud někdo odejde do důchodu o 3 roky dříve, činí toto snížení celkem 11,7 procenta.

Jak již bylo řečeno, toto zkrácení je nevratné a jedinou možností, jak posléze takto snížený důchod zvýšit, je výdělečná činnost, při které ale současně důchodce nepobírá důchod.

Praktická pomoc na webu

Problematika důchodového pojištění je dosti komplikovaná a laik v ní často tápe. Informace, které mohou pomoci proniknout do tajů žádosti o důchod, lze najít přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo se lze obrátit na telefonní informační linku úřadu (tel. 257 062 860 - 8). Pomoci ale mohou také důchodové kalkulačky umístěné na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Peníze, ilustrační foto
Peníze, ilustrační foto
Více fotek
  • Peníze, ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/211/21008.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/281/28059.jpg