Podle Světové banky zdražila potraviny především biopaliva

Londýn - Prvopříčinou současné globální potravinové krize je rozmach produkce biopaliv. Kvůli nim vzrostly ceny základních potravin až o 75 procent. Uvádí se to podle dnešního vydání britského listu Guardian v důvěrné zprávě Světové banky. Ta je založena na dosud nejpodrobnější analýze současné krize, kterou pro banku vypracoval respektovaný ekonom Don Mitchell. Evropská unie navzdory silné kritice z mnoha stran přehodnocení svých cílů ohledně biopaliv odmítá.

Zjištění zprávy ostře protiřečí tvrzení americké vlády, podle níž se biopaliva vyráběná z potravinářských plodin podílela na nárůstu cen potravin v posledních letech jen necelými třemi procenty.

Zemědělská a biopalivová lobby a američtí vládní činitelé tvrdí, že nárůst cen potravin způsobila rostoucí poptávka bohatnoucích rozvojových mocností Indie a Číny. Světová banka to však popírá. Ceny vybraného koše potravin podle ní od roku 2002 do letošního února vzrostly o 140 procent. O 15 procent kvůli vyšším cenám energií a hnojiv, zatímco kvůli biopalivům o tři čtvrtiny.

Podpora biopaliv deformuje potravinový trh

Produkce biopaliv deformovala trhy potravin tím, že převedla užití obilnin z potravin na paliva a motivovala farmáře, aby změnili využití půdy. Navíc podnítila spekulace na trzích obilnin, které pak ještě přispěly k cenovému nárůstu, uvádí zpráva.

Výrobu biopaliv v posledních letech podporovala kromě Spojených států také Evropská unie. Ta si vytkla za cíl, zvýšit podíl biopaliv na spotřebě pohonných hmot do roku 2020 na deset procent.

Někteří představitelé EU i jednotlivých členských států však po vypuknutí potravinové krize připouští revizi této politiky, za omyl ji naposledy označila francouzská státní tajemnice pro životní prostředí Nathalie Kosciusko-Morizetová. Přehodnocení cíle dosáhnout desetiprocentního podílu biosložky v palivech je však v nedohlednu.

EU ani USA zatím svou politiku nemění

Zjištění zprávy ostře protiřečí tvrzení americké vlády, podle níž biopaliva
vyráběná z potravinářských plodin zvýšila ceny potravin v posledních letech jen o necelá tři procenta. Studie zvýší tlak na přehodnocení biopalivové politiky v USA a Evropské unii. Evropská komise však dnes dala opět najevo, že hodlá kritiku ignorovat a stanovený dlouhodobý cíl spotřeby biopaliv zachová.

Nic na tom asi nezmění ani připravovaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Ta konstatuje, že Evropská unie může vlastní produkcí dostat podíl biopaliv na spotřebě pohonných hmot do roku 2020 jen na 3,4 procenta. To je hluboko pod desetiprocentní úrovní, kterou si EU stanovila jako cílovou pro konec druhého desetiletí.

Podle Světové banky srazil růst cen potravin v posledních letech ve světě pod hranici chudoby asi 100 milionů lidí. Letos kvůli drahým základním potravinám došlo k vlně sociálních nepokojů a hladových bouří v řadě rozvojových zemí Afriky, Asie i Latinské Ameriky.