Klíčový europoslanec navrhl snížit cíl EU pro biopaliva

Paříž - Klíčový poslanec Evropského parlamentu Claude Turmes dnes oznámil, že má širokou parlamentní podporu pro návrh snížit unijní cíl pro podíl biopaliv na spotřebě pohonných hmot. Nový cíl předpokládá čtyři procenta místo deseti procent a v roce 2015 by se rozhodlo o dalším postupu, řekl agentuře Reuters Turmes, který má v EP na starosti legislativu týkající se obnovitelných zdrojů.

Země EU se loni dohodly, že do roku 2020 dostanou podíl biosložek na pohonných hmotách v silniční dopravě na nejméně deset procent. To je však terčem stále ostřejší kritiky, zejména proto, že se na biopaliva používají potravinářské plodiny. Produkce biopaliv měla podle iniciátorů této politiky omezit emise skleníkových plynů a snížit závislost na dovozech ropy. Podle kritiků však vyhlašované cíle neplní a přispívá pouze k růstu cen potravin a k odlesňování v tropech.

Turmes uvedl, že podle jeho návrhu by pětina paliv z obnovitelných zdrojů musela pocházet z druhé generace biopaliv, tedy z paliv produkovaných z biologického odpadu, travin nebo dřevin. Alternativou by bylo nahrazení tohoto podílu elektrickými vozy. V roce 2015 by se po analýze situace rozhodlo, jak postupovat dál. Návrh podporují socialisté, liberálové, konzervativci a dokonce i někteří zelení, řekl Turmes na okraji schůzky ministrů energetiky EU.

EU podle kritiků uspěchaně přijala politiku biopaliv, aniž důkladněji zhodnotila negativní dopady na trh potravin a přírodní prostředí. Důvěrná zpráva Světové banky podle dnešního britského listu Guardian zjistila, že rozmach produkce biopaliv vedl ke zvýšení světových cen potravin až o 75 procent, a způsobil tak nynější globální potravinovou krizi.

Francouzská státní tajemnice pro životní prostředí Nathalie Kosciusko-Morizetová tento týden řekla, že politika biopaliv v EU je „pravděpodobně omyl“ a unie ji bude muset přehodnotit. Francie se na počátku měsíce ujala předsednictví EU. Tajemnice uvedla, že pochybné je především samo stanovení konkrétního cíle. Naopak mluvčí Evropské komise Michael Mann dnes prohlásil, že Brusel na kritiku žádný zřetel brát nebude a cíl pro biopaliva hodlá zachovat.