Papírnu ve Štětí koupí od Norske Skog konkurent Mondi

Oslo - Norske Skog prodá papírnu ve Štětí na Litoměřicku. Závod, který před měsícem uzavřela, získá nového majitele, nadnárodní papírenský koncern Mondi. Papírnu ovládne pouze za účetní hodnotu jejích aktiv. Provoz papírny se zastavil již v květnu, termínované kontrakty zaměstnanců skončily k červnu tohoto roku. O práci přišlo 210 lidí, většina z nich by ale měla být oslovena novým majitelem.

Norske Skog se zbavuje své české pobočky za účelem zvýšit ziskovost firmy, společnost Mondi vidí v koupených kapacitách prostor pro své aktivity na poli produkce buničiny, lepenky, pevných balicích papírů a průmyslových obalů, uvedli oba partneři. Mondi tak rozšíří výrobní areál, který dnes přímo sousedí s papírnou ve Štětí. Dohoda nabude dle odhadů obou společností platnosti v horizontu půl roku, až se k obchodu vyjádří příslušné regulační autority.

Norske Skog je jedním z největších světových producentů papíru na světě. Papírnu ve Štětí získala v roce 1997. Vlastní další papírny po celém světě, v Evropě jsou kromě Norska v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Francii.

Mondi se sídlem ve Velké Británii je nadnárodní koncern produkující papír a balicí materiály. Zaměstnává přes 30 tisíc lidí v 35 zemích po celém světě. Soustředí se na trhy evropských rozvíjejících se zemí, Rusko a JAR.