Evropská komise představí balík dopravních opatření

Štrasburk - Evropská komise se dnes chystá představit balík opatření v dopravě. Jeho obsahem budou především pravidla pro nastavení ceny mýtného v jednotlivých členských státech. Konkrétní body obsažené v balíku prozatím nejsou známy.

V současné době se výše mýtného vypočítává tím způsobem, že musí odrážet náklady na stavbu infrastruktury. Toto pravidlo by se patrně mělo změnit a do výpočtu by se mělo dostat započítání tzv. externalit, dopadů na životní prostředí. „To je věc, která by nás velice mrzela, protože jednak ta čísla lze úspěšně zpochybnit, jednak silniční doprava už je zpoplatněna do té míry, že si všechny externality platí,“ uvedl Martin Felix, mluvčí sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia.  

Silniční komunikace dálničního typu jsou ve většině evropských zemí zpoplatněny. Elektronické mýtné se využívá v Rakousku, Německu, v České republice a buduje se již na Slovensku. Ceny mýtného se liší, o trochu vyšší jsou v Rakousku než v Německu, ale v podstatě se jedná o náklad ve výši deseti až dvaceti procent z celkových nákladů na dopravu.