Stavební spoření se blíží cílové částce - a co dál?

Praha -  Stavební spoření se v České republice těší velké oblibě. I tato forma ukládání finančních prostředků má ale svá omezení. Jedním z nich je nemožnost přespoření cílové částky, kterou ve všeobecných podmínkách zakotvila většina stavebních spořitelen. Co tedy dělat pokud se blížíte k cílové částce? Možnosti jsou v zásadě tři: zvýšit cílovou částku, vzít překlenovací úvěr, ukončit stávající a založit novou smlouvu.

Zvýšení cílové částky

Pokud to podmínky stavební spořitelny dovolují a vy chcete ve spoření pokračovat, můžete cílovou částku zvýšit. Za zvýšení cílové částky je třeba doplatit poplatek ze zvýšené částky, podobně jako při uzavření smlouvy.

V současné době, zvláště pokud má klient starší smlouvu s vyšším úročením vkladů nebo s bonusy při nečerpání úvěru, může stavební spořitelna přistoupit ke zvýšení třeba jen v případě, že změní stávající tarif na nový (většinou méně výhodný pro spořící klienty) nebo pokud se vzdá bonusu při nečerpání úvěru.

Překlenovací úvěr

Některé stavební spořitelny dovolí zvýšení cílové částky v daném tarifu, pouze pokud se klient rozhodne čerpat překlenovací úvěr. V tomto případě umožní zvýšit cílovou částku na požadovanou. Klient ale bude moci získané peníze použít pouze účelově pro potřeby bydlení.

Nová smlouva

Co ale dělat v případě, že klient úvěr nepotřebuje, přispořit nemůže a zvýšení cílové částky stavební spořitelna v daném tarifu nedovolí? Potom může být řešení založit si novou smlouvu a převést na ni nárok na státní podporu a na smlouvu, u níž se klient přiblížil k cílové částce dále nespořit. Po uplynutí cyklu spoření, tedy smluv uzavřených před 1. 1. 2004 po pěti letech spoření, u novějších po šesti letech, může klient smlouvu standardně vypovědět.

Co tím se dá tímto způsobem získat? Stále se hovoří o změně poskytování státní podpory a právě tímto krokem si klient zajistí možnost získat stávající výší státní podpory.

Která varianta je nejvýhodnější?

Za předpokladu, že prostředky ze stavebního spoření bude chtít klient mít k dispozici v krátkém časovém horizontu, a tudíž nemá časový prostor pro využití výnosnější nástrojů investování, je výhodnější cílovou částku navýšit a pokračovat ve spoření na původním stavební spoření. A to i přesto, že při navýšení cílové částky může účastník přijít o úrokové výnosy, protože mu pravděpodobně stavební spořitelna přepočítá celou smlouvu na nižší úrokové podmínky.