EU chce bojovat s plýtváním elektřinou

Brusel - Evropská unie připravuje nařízení, které má přimět výrobce přístrojů a zařízení pro domácnosti a kanceláře ke snížení jejich spotřeby energie v pohotovostním režimu. Cílem EU je snížit do roku 2020 pohotovostní spotřebu zhruba o tři čtvrtiny.

Zařízení určená pro použití v domácnostech a kancelářích by neměla v pohotovostním režimu odebírat více než jeden watt. „Od roku 2013 se přípustná úroveň pro spotřebu energie sníží na 0,5 wattu nebo jeden watt, tedy na hodnoty, které se blíží úrovni dosažitelné pomocí nejlepších dostupných technologií,“ uvedla komise ve svém prohlášení.

Nařízení má přispět především k ochraně životního prostředí. Evropská komise se domnívá, že díky němu bude možné do roku 2020 snížit pohotovostní spotřebu elektřiny o 73 procent, což představuje roční úsporu asi 14 milionů tun emisí oxidu uhličitého.