Zákon o pojišťovnictví má zvýšit informovanost klientů

Praha - Vláda dnes schválila návrh zákona o pojišťovnictví, který má za úkol zvýšit informovanost klientů pojišťoven. Klienti by měli být informováni o finanční situaci pojišťovny či o složení jejích akcionářů, také zájemci o uzavření životního pojištění mají nárok na informace například o riziku investice. Zákon by měl začít platit od ledna příštího roku.

Obsahem návrhu zákona je řada nových informačních požadavků, jenž vyplývají především z evropských směrnic. Konkrétně se jedná o žádost o souhlas s přeměnou pojišťovny, o převod pojistného kmene, o vybrané statistiky, informace o činnosti pojišťovny ze třetího státu na území ČR nebo o poměrné rozdělení základního kapitálu na životní a neživotní pojištění.

Zpřísnění informačních povinností pojišťoven vítají odborníci. „Jedinou správnou cestou k ochraně spotřebitele je zajistit mu dostatek informací ke kvalifikovanému rozhodnutí,“ prohlásil šéfredaktor serveru Investujeme.cz Petr Zámečník.

Shodu ve většině otázek s navrhovanými ustanoveními našla i Česká asociace pojišťoven (ČAP). Stále ale podle nich zůstává sporným návrh způsobu výpočtu technických rezerv na splnění závazků.

ČAP dále míní, že zásadním problémem vládě předloženého zákona je otázka uchování dat o pojištěných osobách. Pojišťovny by nemohly uchovávat data uvedená na pojistné smlouvě bez souhlasu klienta, což by prý značně zkomplikovalo a zdražilo správu pojistných smluv. Navíc bez zákonem vymezeného práva způsobu a rozsahu výměny informací o podezřelých pojistných událostech by se výrazným způsobem snížila možnost prevence a odhalování pojistných podvodů, dodala asociace.

Další záležitostí, kterou zákon nově upravuje, je činnost zajišťoven na území ČR včetně zavedení principu jednotného pasu pro zajišťovny v zemích EU. Ze zajišťoven ze třetích států bude vyžadováno povolení ČNB pro jejich působení na území ČR s obdobnými požadavky jako u tuzemských zajišťoven.

Tuzemské zajišťovny budou mít stanoveny například kapitálové požadavky, požadavky na tvorbu technických rezerv, finanční umístění či solventnost. Zákon rovněž upraví zvláštnosti dohledu nad činností zajišťoven, včetně převodu kmene zajišťovacích smluv.