Europoslanci zvedli ruce pro liberalizaci plynárenství

Štrasburk/Praha - Europoslanci dnes podpořili liberalizaci trhu s plynem. Podobně jako v případě trhu s elektrickou energií ale schválili tvrdší variantu, než jakou požadovaly členské státy. Nyní proto budou muset proběhnout pravděpodobně zdlouhavá jednání mezi zástupci Evropského parlamentu a národními vládami.

Evropský parlament dal členským států možnost výběru ze tří variant liberalizace trhu s plynem. Stejně jako v případě elektřiny zůstávají dvě základní možnosti, které počítají s oddělením výroby plynu od jeho distribuce. Obě části mají být vlastnicky oddělené, státy si mohou pouze zvolit, zda energetické monopoly budou muset přenosové sítě prodat, nebo je dobrovolně postoupí nezávislému operátorovi.

Třetí cesta, která je v procesu liberalizace novinkou, ponechává původnímu vlastníkovi nad distribuční sítí částečnou kontrolu a majetkově jej neodděluje. Je ale podmíněna řadou pojistek. Na práci operátora má například dohlížet dozorčí rada, jejíž členové nesmí být nijak propojeni s vlastníkem sítě. Podobné podmínky by měly platit i pro management přenosové soustavy.

Českému plynárenskému gigantu - společnosti RWE Transgas - se myšlenka liberalizace trhu s plynem, tzv. unbundlingu, příliš nezamlouvá. „Její realizace by mohla ohrozit bezpečnost dodávek do jednotlivých evropských států. Navíc vlastnický unbundling je způsobem, který by vedl de facto k vyvlastnění soukromého majetku,“ vysvětlil důvody odmítnutí mluvčí RWE Transgas Martin Chalupský.

Liberalizace se nelíbí ani českému europoslanci Janu Březinovi. Není k ní totiž podle něj vhodná doba. „Je otázka, zda liberalizace a plynárenství jdou vůbec dohromady, vezmou-li se v úvahu omezené zdroje plynu a strategická hrozba ovládnutí evropského trhu s plynem ruským Gazpromem,“ uvedl. Dodal, že spotřebitelům rozdělení energetických gigantů stejně výhody nepřinese.

Pesimističtí jsou i další europoslanci: „Tím, že se oddělí produkce a přenosové soustavy, vrhne se na trh velké množství majetku a do hry mohou vstoupit hráči, kteří nebudou tak transparentní,“ myslí si Miloslav Ransdorf. „O plynu by se mělo rozhodovat jinak, než jako o trhu, kde je zboží dostupné ze všech stran,“ přidává se Jana Bobošíková. 

Evropská unie chce prostřednictvím liberalizace narušit monopolní postavení firem, jako jsou v České republice například ČEZ nebo RWE Transgas. Její představitelé se domnívají, že se jim tak podaří posílit postavení spotřebitelů a snížit tlak na růst cen.

Logo největšího českého prodejce plynu, společnosti RWE Transgas
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24