Přídavek na dítě - co ho ovlivní a co ne

Příbor - Každoročně v průběhu prázdnin rodičům s dětmi do poštovních schránek přicházejí tiskopisy na potvrzení příjmu pro prokázání dalšího nároku na přídavek na dítě. Od letošního roku ovšem reforma veřejných financí podstatně snížila příjmovou hranici nároku na tuto dávku - do prosince 2007 měly na přídavek na dítě nárok rodiny s příjmem do čtyřnásobku životního minima, od ledna 2008 mají nárok pouze rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima, což v podstatě znamenalo, že většina rodin o přídavek na dítě přišla.

Při stanovení přídavku na dítě se vychází z čistého příjmu celé rodiny - rodičů a jejich nezaopatřených dětí (tj. dětí do 15 let a dále studentů do 26 let, případně nezaměstnaných dětí mladších 18 let, vedených na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti) za celý kalendářní rok.

V současné době se stále ještě započítává příjem z roku 2006. Rozhodné období se posouvá vždy k 1. říjnu, tj. ode 1. října 2008 se začnou započítávat příjmy z roku 2007. Uvedený postup bohužel způsobuje, že tyto dávky pružně nereagují na příjem rodiny, takže pokud například někdo v letošním roce ztratí zaměstnání, projeví se to u přídavku na dítě až v následujícím roce. Není proto třeba úřadu státní sociální podpory hlásit aktuální změnu příjmů v rodině, případnou nezaměstnanost apod.

Existují však skutečnosti, u kterých má žadatel povinnost případné změny oznámit, protože ovlivňují samotný nárok na přídavek či okruh osob, ze kterého se při stanovení přídavku vychází. Je to například ukončení studia dítěte, změna rodinného stavu rodičů, odnětí dítěte z péče rodičů, sňatek dítěte apod.

Jestliže rodině nárok na přídavek zanikl, ale rodina má důvod se domnívat, že se jí v roce 2007 příjmy snížily, a tudíž by znovu tuto dávku mohla získat, může si na úřadu státní sociální podpory vyzvednout příslušné tiskopisy, případně je může stáhnout ze stránek ministerstva práce a sociálních věcí, a o přídavek na dítě si znovu požádat. Přídavek na dítě lze získat i zpětně, ovšem nejdéle za 3 měsíce.

Protože dávku není možné získat bez žádosti, doporučuji obrátit se v případě pochybností o možném nároku na dávku přímo na úřad státní sociální podpory, který spadá pod úřad práce a kontaktní místo tohoto úřadu lze nalézt v prakticky každém větším městě.