Zájezd v balíčku s pojištěním nebo bez něj?

Praha - V poslední době si klienti cestovních kanceláří často stěžují na to, že jim kancelář nutí zájezd úhledně zabalený v balíčku dohromady s cestovním pojištěním. Na koupi pojištění pak nabalují různé slevy. Pokud se klient rozhodne koupit zájezd bez pojištění, přijde často o slevu, nebo mu dokonce cestovní kancelář nákup samotného zájezdu vůbec neumožní. Mají zprostředkovatelé cest do zahraničí vůbec na takový postup právo? Nebo se jedná spíše o jednoduchý způsob, jak přijít k penězům, který není zcela v souladu se zákonem?

Na postupu cestovních kanceláří není nic nezákonného, cestovní kancelář je obchodník a tato forma prodeje zájezdu v balíčku s pojištěním je pro něj výhodná. Otázkou je, nakolik je výhodná i pro klienta. Pokud si klient vybírá zájezd a má sjednané pojištění vlastní, je nutné se s cestovní kanceláří dohodnout je-li možné zájezd koupit bez něj. Pokud to cestovní kancelář neumožní, je na zvážení klienta, koupí-li takový balíček služeb, či nikoliv. To platí i při nákupu po internetu. Tam se dokonce může klient setkat s tím, že při vyplňování formuláře je již políčko pro volbu pojistného balíčku zaškrtnuté. Ani v tomto případě se však o porušení zákona nejedná.

Pojištění nabízené cestovní kanceláří ale může pro klienta být i výhodné. „Doporučujeme proto před nákupem individuálního pojištění prostudovat i nabídku cestovní kanceláře. Průměrné pojištění z její strany, v již zmiňovaném balíčku, většinou v sobě zahrnuje několik produktů, například léčebné výlohy, odpovědnost za škody i za storno poplatky, a cena za tento balíček bývá nižší, než byste zaplatili při sjednávání individuálního pojištění na všechny výše uvedené produkty. To se samozřejmě netýká pojistky za nějaké například adrenalinové sporty a podobně. V takovém případě je lepší individuální pojistka na tento druh aktivit,“ vysvětlila Ivana Menclová z České asociace pojišťoven.

Dvě pojistky rovná se dvojí plnění?

Laikům by se mohlo zdát, že není na škodu kromě sjednání individuálního pojištění koupit i zájezd, který pojištění obsahuje také. Pak by přece mohl pojištěnec například za ztrátu zavazadla dostat zaplaceno dvakrát a na nepříjemné události ještě vydělat. Takhle ale praxe nefunguje. Pokud by pojištěnec dvojí plnění přijal, jednalo by se v podstatě o bezdůvodné obohacení, za které může být i stíhán. Plnění má být správně poskytnuto pouze jednou, a ve výše uvedeném případě by se o ně pojišťovny podělily.

Pojištění podmínkou získání slevy

V loňském roce se 20 procent všech zájezdů v České republice uskutečnilo prostřednictvím internetových služeb. Důvodem nákupu po internetu nebývá pouze časová úspora a možnost okamžitého porovnání nabídek, ale získání slevy za tento druh nákupu.

Ovšem přibývají stížnosti klientů, na postup cestovních kanceláří, které podmiňují slevu koupí zájezdu i s balíčkem pojistného. Tady platí tradiční přísloví „co je psáno, to je dáno“. Pokud si klient koupil zájezd po internetu a cestovní kancelář neuvádí ve svých všeobecných podmínkách, že klient nemá nárok na slevu v případě, kdy nenakoupí zájezd včetně pojistky, nemůže cestovní kancelář takto postupovat. Nepřiznání slevy z důvodů nezájmu o pojištění je v takovém případě nejen proti dobrým mravům, ale i porušením práv klienta.

Jestliže se s takovým postupem cestovní kanceláře člověk při nákupu zájezdu setká, měl by se s reklamací obrátit přímo na vedení cestovní kanceláře, a to nejlépe písemně. Dále je vhodné o nekalém postupu cestovní kanceláře informoval i Českou obchodní inspekci.