Když mateřská nestačí

Příbor - Babyboom v Česku pomalu nabírá na obrátkách a zároveň s tím je stále více mladých párů nuceno řešit otázku, jak si zajistit po dobu, kterou jeden z rodičů stráví na mateřské či rodičovské dovolené, dostatečný příjem. Jak snadné, či nesnadné je v tomto období nalézt práci a zda zaměstnavatel vyjde vstříc, či nikoliv, by mohlo být tématem široké diskuse. My se však dnes podíváme na některé otázky, které jsou s přivýdělkem při mateřské či rodičovské dovolené spojeny.

Jak přivýdělek ovlivní peněžitou pomoc v mateřství

U peněžité pomoci v mateřství je třeba mít na paměti, že jde o dávku nemocenského pojištění, která svým charakterem má nahradit příjem ze zaměstnání, které poživatel dávky nemůže vykonávat. Z toho vyplývá, že v době mateřské dovolené, kdy je peněžitá pomoc čerpána, nemůže rodič vykonávat zaměstnání, ze kterého tuto dávku právě čerpá. Totéž platí i pro podnikání. Je však možné vykonávat zaměstnání jiné, pro jiného zaměstnavatele, příp. na základě jiné pracovní smlouvy.

Přivýdělek a rodičovský příspěvek

Oproti tomu u rodičovského příspěvku je přivýdělek umožněn. Není omezena ani výše výdělku, který si rodič může vydělat, ani typ pracovní smlouvy, na základě které pracuje, či rozsah úvazku. Dovoleno je i navrátit se zpět do „bývalého“ zaměstnání a normálně v něm dále pracovat.

Jediné, co je zákonem regulováno, je možná docházka do předškolního zařízení. Pokud nechce rodič ztratit nárok na rodičovský příspěvek, mohou jeho děti mladší 3 let navštěvovat jesle či školku maximálně 5 dnů v měsíci (je jedno, na kolik hodin za den, ale pouze po 5 dnů v měsíci) a děti starší 3 let mohou do školky chodit buď maximálně 5 dnů v měsíci (na jakoukoliv dobu) nebo denně, ovšem maximálně na 4 hodiny. Obě formy docházky ovšem není možné vzájemně kombinovat.

V případě, že dítě navštěvuje některé z předškolních zařízení, musí rodiče úřadu státní sociální podpory, který rodičovský příspěvek vyplácí, dokládat formou písemného potvrzení ze školky, jak dlouho v předešlém měsíci dítě školku navštěvovalo.

Souběžné pracovní poměry

Pokud si rodiče v době rodičovské dovolené nemohou přivydělávat v současném zaměstnání, často hledají přivýdělek jinde. Jedná se pak o souběžné pracovní poměry. Zákoník práce umožňuje mít těchto souběžných poměrů neomezené množství, samozřejmě je třeba mít na paměti, aby bylo možné stihnout ve všech pracovat. Je tak zcela legální být v jednom zaměstnání na rodičovské dovolené a v druhém pracovat.

Rodičovský příspěvek a podnikání

Také podnikání při rodičovském výdělku není omezeno. Naopak to může být i výhodné, protože osoba samostatně výdělečně činná je po dobu podnikání při rodičovském příspěvku považována za podnikatele vykonávající vedlejší činnost, např. tedy při splnění určitých podmínek nemusí ani platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění (což ovšem nezbavuje povinnosti podat roční přehled příjmů a dle potřeby zálohy uhradit), při výpočtu jiných dávek státní sociální podpory (např. přídavek na dítě) se započítává jiný minimální příjem apod. 

Na závěr lze konstatovat, že z právního hlediska jsou možnosti přivýdělku při mateřské a rodičovské dovolené v naší zemi dost široké. Snad se časem dočkáme i toho, že také zaměstnavatelé začnou více využívat této možnosti a nabídnou matkám a otcům na mateřské a rodičovské dovolené více možností zaměstnání a přivýdělku.

Mateřská školka
Mateřská školka
Více fotek
  • Mateřská školka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/97/9629.jpg
  • Daňové přiznání autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/151/15007.jpg