Rusko nabízí Česku přímé dodávky ropy

Praha/Moskva - Ruská federace nabídla České republice přímé dodávky ropy bez dalších zprostředkovatelů. Podle Václava Bartušky, který má na ministerstvu zahraničí na starosti energetickou bezpečnost státu, jde o výjimečnou nabídku, kterou zřejmě nedostala žádná jiná země.

Za nabídkou Rusů podle názoru Bartušky stojí především červencový výpadek dodávek ropy do ČR ropovodem Družba. Ten prý byl pro Rusy mnohem nepříjemnější než pro Čechy, neboť se na výpadek v Moskvě dotazovali například také Němci, Britové či Nizozemci. Postavilo to Rusko, které se snaží o pověst solidního dodavatele, do velice nepříjemného světla. „Je třeba s Ruskem tu záležitost přesněji definovat, nicméně ta nabídka je bezprecedentní,“ uvedl Bartuška v rozhovoru pro nejnovější vydání týdeníku Euro.

Česká republika údajně ruskou nabídku vítá. Přesné složení všech prostředníků podle svých slov Bartuška nezná, jména některých lidí a firem z odvětví odmítl sdělit. Zároveň upozornil na fakt, že ropovod Družba je pro Rusy na okraji zájmu a v budoucnu by se mohl potýkat s nedostatkem ropy. Rusko oficiálně ve své energetické strategii totiž deklarovalo, že chce mít přímé vývozy ropy přes své přístavy, a ne přes tranzitní země. Navíc staví dva nové prioritní ropovody, na Baltu a na východní Sibiři směrem do Číny.