Klimatický balíček EU může zlikvidovat český chemický průmysl

Brusel/Praha - Způsoby Evropské unie v boji s globálním oteplováním prý budou mít fatální dopady na český chemický průmysl. Z dopadové studie Svazu chemického průmyslu ČR vyplývá, že chystané změny by mohly vést až k likvidaci těchto podniků. Asociace sdružující chemické podniky se bojí především toho, jaké další náklady sektoru přinesou navrhované změny v obchodování s povolenkami na vypouštění skleníkových plynů podle systému ETS.

Dodatečné náklady prý mohou dosáhnout až několika miliard korun ročně, což je i několikanásobek současného zisku podniků chemického průmyslu zařazených do ETS. EU má podle loňského plánu do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 20 procent oproti roku 1990. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je změna systému obchodování s emisními povolenkami.

„Celý ten systém je nastaven tak, že po roce 2013 se budou všechny emisní povolenky kupovat v aukcích. A v tuto chvíli náš chemický průmysl a naše energetika, která je hodně postavená na uhlí, budou trpět. To není problém jenom našeho státu, to je taky problém slovenský, polský, německý a výhrady mají i státy jako Španělsko a Itálie,“ uvedl Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu. V současnosti podnikům povolenky distribuuje stát.

Náklady na nákup povolenek se v případě zavedení aukcí od roku 2013, bez přechodného období, budou údajně pohybovat v rozmezí 7,4 až 15,6 miliardy korun. Pokud by se na ně vztahovalo přechodné období mezi roky 2013 a 2019, kdy by si firmy kupovaly část povolenek a část by dostávaly ještě zdarma, by náklady činily 5,4 až 11,4 miliardy ročně.

Nezbudou peníze na snižování emisí

Kvůli zvýšeným nákladům firmám nezbudou peníze na nezbytné investice do úspor energií či snižování emisí. „To ve svém důsledku znamená nejen zhoršení konkurenceschopnosti těchto významných strategických segmentů české ekonomiky, ale přímo riziko likvidace uvedených průmyslových sektorů v ČR,“ píše se v závěru studie.

Kvůli složitosti jednání, které se o tzv. klimaticko-energetickém balíčku vede v Evropském parlamentu a v Radě EU, je možné, že se výsledek domluví až v příštím roce, v jehož prvních šesti měsících bude Česko předsednickou zemí EU a mohla by tedy výrazně ovlivnit výslednou podobu obchodování s povolenkami. „V tuto chvíli je, pokud víme, velký tlak ze strany francouzského předsednictví celý ten balíček dotáhnout do konce,“ upozorňuje ale Novák.