Vládou prošel rozpočet, školství pomůže vyšší výběr mýtného

Praha - Vláda dnes na svém zasedání schválila věcný záměr zákona o státním rozpočtu na rok 2009. Deficit ve výši 38,1 miliardy korun zůstal oproti původní verzi návrhu nezměněn. Výše rozpočtových položek na příjmové i výdajové stránce ale doznala změn. Nejvýraznější nárůst si připsala kapitola školství, tu vláda označila jako rozpočtovou prioritu. Ministerstvo školství dostane 400 milionů korun z kapitoly všeobecná pokladní správa a 600 milionů vybilancuje Státní fond dopravní infrastruktury, může za to vyšší očekávaný výběr mýtného.

Drtivá většina resortů se musí smířit s nižšími absolutními čísly. Školství je tak výjimkou. „Školství už v prvním pololetí dostalo 4 miliardy pro platy učitelů, což znamená mzdový nárůst sektoru o více než 12 procent, teď dostává český vzdělávací systém ještě 1 miliardu na své priority,“ akcentoval soustředění vlády na vzdělání ministr financí Miroslav Kalousek.

„Rozpočet jako takový je optimistický, slíbit můžeme, že výdajová stránka se nepohne ani o píď. Současná situace na světových trzích ale nezaručuje, že výši příjmů budeme sto dosáhnout,“ upozornil Kalousek. „Na revidovaná čísla si musíme počkat až na začátek příštího roku,“ uzavřel strážce státní kasy.

Podle opozice vláda přehlíží dopady ekonomické krize. V návrhu totiž počítá se 4,8procentním růstem, přestože Česká národní banka odhaduje růst na pouhých 3,6 procenta. Daňové výnosy by pak byly mnohem nižší. Podle Kalouska se jedno procento růstu HDP projeví v rozpočtu poklesem příjmů o deset miliard. Přestože další výhrady opozice už vláda do svého návrhu zahrnula, v parlamentu to nebude mít jednoduché.