Děti snižují svým rodičům daně. Jak zvýhodnění uplatnit?

Třebíč - Každý z nás se již určitě někdy zamýšlel nad tím, jak ze svého příjmu odvést státu co nejméně. Jednou z možností je uplatňovat daňová zvýhodnění. Existuje jich hned několik, tou nejčastější možností je sleva na vyživované dítě. Jaké náležitosti její uplatnění a má? Je ji možné uplatňovat i na dítě, které už trochu přerostlo, ale ještě stále si samo nevydělává?

Nárok na daňové zvýhodnění lze uplatňovat na vlastní i osvojené dítě, které je nezletilé nebo ještě nedosáhlo do 26 let a připravuje se na budoucí povolání. Věková hranice 26 platí i pro dítě, které se ze zdravotních důvodů připravovat nemůže.

Slevu na dani za vyživované dítě může uplatnit pouze jeden z členů domácnosti, ve které dítě žije. Tento poplatník si může ročně z daně odečíst částku 10 680 korun. Jde-li o poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a podepíše-li poplatník u zaměstnavatele Prohlášení k dani, může uplatnit daňové zvýhodnění v měsíční výši 890 korun.

Podoby daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění může mít podle platných zákonů tři podoby. Tzv. sleva na dani je jen jedna z nich a představuje takový případ, kdy daňové zvýhodnění dosahuje maximálně výše daně. Pokud je nárok na zvýhodnění větší než daňová povinnost, je rozdíl daňovým bonusem. Jeho výše může měsíčně dosáhnout maximálně 4 350 korun, ročně pak 52 200 korun. Třetí formou je kombinace předchozích dvou možností.

Sleva na studenta, který zároveň pracuje

Tuto slevu může využít student, který vykonává činnost na základě pracovně právních vztahů (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce). Roční sleva činí 4 020 korun, tj. měsíčně 335 korun. Pro uplatnění slevy musí poplatník doložit své studium předložením potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání pro příslušný školní rok či semestr.

Při zdaňování příjmů pracujícího studenta může nastat několik variant. Podepíše-li student prohlášení k dani, odečte se od vypočítané měsíční zálohy na poplatníka 2 070 korun a dále sleva na studenta 335 Kč. V rámci ročního zúčtování lze při splnění podmínky celoročního studia odečíst z celkové daně roční slevu na poplatníka 24 840 Kč a 4 020 Kč na studenta.

V případě, že student nepodepíše prohlášení a zároveň jeho měsíční příjem přesáhne 5 000 korun, srazí se z jeho měsíčního příjmu daň ve výši 15 procent a žádna sleva se neuplatní. Je ji však možné uplatnit ještě dodatečně při ročním zúčtování.

Poslední možností je, že student nepodepíše prohlášení a jeho měsíční příjem nepřesáhne 5 000 korun. Tento případ je v mnohém, podobný tomu předchozímu s tím rozdílem, že student nemá na slevu nárok ani při ročním zúčtování.

Vysokoškolští studenti
Vysokoškolští studenti