Sociální dávky po návratu ze zaměstnání v cizině

Příbor - Stále více Čechů pracuje za hranicemi naší země. Když se pak rozhodnou vrátit do vlasti, často zde nemají zaměstnání a jsou odkázáni na pomoc státu. Při posuzování jejich nároku, hraje klíčovou úlohu nejen to, zda v cizině pracovali legálně, či na černo, ale také to, ve které zemi zaměstnání vykonávali. 

Práce v zemích Evropské unie

Vstupem do Evropské unie začal i pro Česko platit princip, dle kterého jsou předpisy společenství nadřazeny vnitrostátním právním předpisům. Ovšem pro sociální zabezpečení toto neplatí, systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států unie jsou natolik rozdílné, že nedošlo k jejich sjednocení ale pouze k jakési koordinaci. ČR stejně jako ostatní členské státy si proto ponechala vlastní systém sociálního zabezpečení.

Obecnou zásadou tedy je, že pokud člověk pracuje v členské zemi Evropské unie, poskytuje mu dávky ze sociálního zabezpečení ten daný stát, a to podle svých právních předpisů. Když pak nějaká sociální událost vznikne až po skončení zaměstnání v zemi EU a nebudou se na člověka vztahovat předpisy tohoto daného státu, dávka se mu poskytne podle českých právních předpisů, tj. za stejných podmínek jako by šlo o českého zaměstnance vykonávajícího poslední zaměstnání v ČR.

V praxi to například znamená, že těhotná žena, která ukončila zaměstnání v členském státě unie a nedostává mateřské dávky ze země svého bývalého zaměstnavatele (ať již ze svého pojištění či z pojištění manžela) může pobírat mateřské dávky podle českých právních norem.

U podpory v nezaměstnanosti platí pravidlo, že dávky v nezaměstnanosti vyplácí ten stát, u kterého byl člověk naposledy zaměstnán. Občany ČR, kteří mají ve své vlasti stále trvalé bydliště, si mohou zvolit, zda dávky v nezaměstnanosti uplatní ve státě posledního zaměstnání nebo v ČR. Pokud zvolí Česko, vypočte se jim podpora v nezaměstnanosti z průměrné mzdy, které by docílili, kdyby vykonávali obdobné zaměstnání v doma.

Práce mimo Evropskou unii

Pokud občan pracuje v zahraničí mimo země Evropské unie, může řešit případné sociální zabezpečení mezinárodní smlouva uzavřená mezi Českou republikou a tou danou zemí. Ovšem ne se všemi zeměmi má Česko smlouvy uzavřené, také rozsah jednotlivých smluv se může výrazně lišit. Není tedy od věci se na své případné nároky po návratu informovat ještě před odjezdem do zahraničí, a získat tak užitečné informace, které se mohou po návratu zpět do ČR hodit.  

Vlajka Evropské unie
Vlajka Evropské unie