Členové MMF podpořili plán skupiny G7 na boj s krizí

Washington - Finanční představitelé 185 členských zemí Mezinárodního měnového fondu podpořili plán skupiny velkých průmyslových ekonomik G7 na boj s finanční krizí. Informoval o tom egyptský ministr financí Júsuf Butrus-Ghálí, který je šéfem Mezinárodního měnového a finančního výboru. Podpora plánu ze strany MMF by podle něj měla pomoci obnovit důvěru na světových finančních trzích.

Nejvyšší finanční činitelé skupiny G7 slíbili podniknout rozhodné akce a použít všechny nástroje, jež jsou k dispozici, aby se předešlo krachu důležitých finančních institucí a nebyl ohrožen ekonomický růst. Se žádnými konkrétními opatřeními ale nepřišli.

Na schůzce G7 byl dohodnut takzvaný akční plán boje s finanční krizí. V prohlášení amerického ministerstva financí se uvádí, že plán má vzhledem k situaci bezodkladný a mimořádný charakter. Jeho cílem je v obecné rovině stabilizovat finanční trhy, obnovit oběh úvěrů a podpořit ekonomický růst. Plán má pět obecných bodů:

- využívat všechny dostupné prostředky k podpoře systémově důležitých finančních institucí a nedopustit jejich krach

- přijmout všechna nezbytná opatření k odblokování úvěrových a peněžních trhů a zajištění širokého přístupu bank a dalších institucí k likviditě

- zajistit pro banky možnost získávat kapitál nejen ze soukromých, ale i státních zdrojů v dostatečné míře, aby bylo obnovena důvěra a úvěrové operace

- zajistit spolehlivost národních programů k pojištění vkladů

- když to bude nezbytné, přijmout opatření k obnově sekundárních hypotečních trhů a dalších trhů s cennými papíry.

Všechna tato opatření se podle G7 mají provádět tak, aby byli chráněni daňoví poplatníci a nepřišly k újmě jiné země. Jaké konkrétní prostředky a nástroje se mají použít, ale v dokumentu není.