Úspěch české diplomacie: Změny v záchranném plánu a pomoc autoprůmyslu

Brusel - Česká diplomacie dnes zaznamenala úspěch na summitu Evropské unie, když prosadila změny v dvoubilionovém záchranném plánu pro banky. Prošel i návrh na pomoc automobilovému průmyslu, který v Česku tvoří zhruba pětinu domácího produktu. Podle závěrů summitu by mohl světový finanční systém v nejbližší budoucnosti projít zásadními reformami. Státníci vyjádřili potřebu reformovat Mezinárodní měnový fond a posílit regulaci trhu tak, aby neunikla ani jedna finanční instituce.

„My jsme s těmi závěry tak, jak byly schváleny, spokojeni,“ otevřel dnešní brífink sebevědomě Topolánek s tím, že česká delegace dosáhla všech svých cílů. Jednání skončila pro českou delegaci velkým úspěchem i podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.

Co se reakce na probíhající finanční krizi týká, opadla podle Topolánka všechna tvrdá prohlášení o tvrdém regulovaném dohledu. Mluví se nyní o neformálních mechanismech o vzájemné informovanosti. „Z těch tvrdých opatření, která nám vadila, tam není nic,“ prohlásil český premiér.

Pomoc bankám má mít jasná pravidla

V konečném dokumentu ze summitu je podle Topolánka explicitně uvedeno, že záruka či jiná podpora musí zasahovat do hospodářské soutěže co nejméně. Příjemcům pomoci bude například zakázána reklama, která by na státní podporu či garanci jakkoli odkazovala. Pomoc finančním ústavům musí dále být nezbytná a přiměřená, ale také nediskriminační z hlediska původu země. Případná porušení těchto nařízení bude řešit Evropský soudní dvůr.

„Evropská komise jasně specifikuje, že ta podpora je vratná, že je poskytována za protihodnotu a za tržních podmínek,“ pokračoval Topolánek ve zdůvodňování české podpory konečnému plánu. Dočasnost pomoci je vyjádřená nutností předložit do šesti měsíců od jejího poskytnutí plán na restrukturalizaci či likvidaci společnosti.

Dalším ekonomickým bodem jednání, se kterým byla česká delegace spokojena, je výslovné vyjádření podpory automobilovému průmyslu. „Američané se rozhodli subvencovat automobilový průmysl a samozřejmě země Evropy, které z velké míry závisejí na automobilovém průmyslu, si musí sednout a diskutovat o tom, co dělat, aby ta soutěž v globálním měřítku byla nadále férová,“ vysvětlil ministr pro Evropské záležitosti Alexandr Vondra. Podrobnosti o pomoci však konečný dokument, jak bývá u závěrečných výstupů ze summitů zvykem, neobsahuje.