Česká města budou moci opravovat domy za peníze z EU

Praha - Česká města získají od příštího roku možnost využít na opravy bytových domů peníze pocházející z evropských fondů. Na dotace však nedosáhnou všechna města. Unie předem vyloučila Prahu, jejíž ekonomická situace je ve srovnání s ostatními regiony nadprůměrná. Navíc stanovila i dolní hranici, od které mají města na dotaci nárok. Musí mít více než 20 tisíc obyvatel.

Další omezení, které platí pro přidělení dotací na rekonstrukce domů, říká, že peníze musí směřovat do tzv. problémových zón. Ty musí splňovat alespoň dvě z několika stanovených kritérií. Patří mezi ně například vysoká míra chudoby a vyloučení, vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání či ekonomické aktivity, zvláště znečištěné životní prostředí nebo velký počet přistěhovalců v lokalitě.

Prostředky určené na opravy bytových domů v problémových zónách jsou součástí Integrovaného operačního programu (IOP), ze kterého může v rozpočtovém období 2007 až 2013 Česko získat přibližně 1,6 miliardy eur (zhruba 40 miliard korun).