Agrofert dostal zelenou ke koupi Olmy a Milkarga

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil Agrofertu plánované převzetí mlékárenských společností Olma a Milkargo. Úřad nestanovil dokonce ani žádné podmínky převzetí. I když je postavení Agrofertu na trhu se zemědělskými produkty poměrně silné, jeho další rozšíření prý hospodářskou soutěž nenaruší.

Ačkoliv bude vzniklý podnikový kolos zajišťovat výrobu mléka od jeho produkce až po zpracování na konečné výrobky, není podle antimonopolního úřadu třeba se jeho síly bát. „Vzhledem k nízkým tržním podílům budou mít stávající dodavatelé spojujících se soutěžitelů i po uskutečnění předmětného spojení otevřenu možnost najít alternativní odbytiště pro své dodávky a rovněž také stávající odběratelé budou mít i nadále zachovánu možnost obracet se na alternativní dodavatele,“ odůvodnil úřad své stanovisko.

Agrofert podnikatele Adreje Babiše ovládá už zhruba 170 podniků z České republiky, Slovenska, ale i Německa. Skupina svými činnostmi zasahuje do oblastí zemědělského, potravinářského i chemického průmyslu. Poslední fúzi skupiny se společností První žatecká podmínil antimonopolní úřad kvůli silnému postavení Agrofertu na trhu prodejem některých jiných součástí skupiny.