Česko musí po prohrané arbitráži s Chorvatskem zaplatit 30 milionů korun

Praha - Česká republika bude muset zaplatit chorvatskému podnikateli Pren Nrekovi kvůli prohrané mezinárodní arbitráži 1,5 milionu dolarů (zhruba 30 milionů Kč). Uvedla to dnes advokátní kancelář Wolf Theiss, která zastupovala Nreka. Česko údajně podle arbitrů porušilo česko-chorvatskou dohodu o ochraně investic.

Právníci tvrdí, že se Česká republika pokusila rozhodčí nález napadnout,
ale příslušný francouzský odvolací soud všechny argumenty odmítl a rozhodčí nález potvrdil.

Pren Nreka uzavřel začátkem 90. let minulého století smlouvu s českým
Pedagogickým centrem o renovaci části zchátralé budovy v centru
Prahy. Jako protiplnění mu bylo poskytnuto oprávnění uzavřít na dobu 15 let nájemní smlouvu na část renovované budovy a užívat ji k provozu pizzerie.

V roce 2002 Česká republika nájemní smlouvu úspěšně napadla u soudu. Nreka se následně obrátil na rozhodčí soud v Paříži s odvoláním na bilaterální smlouvu o ochraně investic uzavřenou mezi Chorvatskem a Českou republikou. Ten rozhodl o porušení dohody a nařídil ČR zaplatit náhradu škody a stáhnout u českých soudů žaloby proti podnikateli, informovala kancelář Wolf Theiss.