Danit, nebo nedanit příjmy z bazarového prodeje a výhry?

Třebíč - Možná jste někdy i vy prodávali nějakou přebytečnou věc, něco, co se stalo nepotřebným, ale přesto s určitou užitnou hodnotou - například automobil, mobil, elektrospotřebiče, sportovní náčiní atd. Možná patříte k těm několika šťastlivcům, kteří vyhráli v nějaké loterii. Ať už jste si položili otázku, zda tento příjem patří do daňového přiznání či ne, uvádím na dané téma pár řádků.

Zdanění příjmu z prodeje v bazaru

Příjmy z prodeje movitých věcí jsou osvobozeny od daně z příjmů. Výjimku tvoří příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, pokud je doba mezi nabytím a prodejem kratší než 1 rok a dále příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou nebo byly v obchodním majetku podnikatele, a to do pěti let od vyřazení z obchodního majetku.

Pokud jste tedy občasným prodejcem movitých věcí přes bazar, můžete být v klidu a otázka zdanění tohoto příjmu vás nemusí zajímat. Pouze při prodeji věcí, které jsou nebo byly zařazeny v majetku firmy, je třeba ohlídat časový test pěti let nebo se smířit se zdaněním příjmu. Jiná situace by též nastala, pokud by výhodný nákup a prodej věcí v bazarech by měl systematický charakter. Takto dosažené příjmy by se daly označit za příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a byly by zdaňovány.

Zdanění příjmu z aukce nebo dražby

Tyto příjmy jsou od daně osvobozeny za stejných podmínek jako v předchozím případě. Jen pár poznámek: Aukce není naším právním řádem samostatně řešena, dražba je definována v zákonu o zadávání veřejných zakázek. Dražbou se zpravidla něco prodává nuceně (je ovšem možná i dobrovolná dražba), aukce může být prodejní i nákupní

Zdanění výher ze sázek, loterií, her a soutěží

Tyto příjmy se daní zvláštní sazbou daně ve výši 15 procent. Daň odvádí provozovatel soutěže. Výherce obdrží již jen čistou výhru. Existují-li pochybnosti o tom, zda výhra prošla zdaněním, je třeba se u provozovatele informovat, popřípadě ho upozornit na povinnost výhru zdanit. 

Poslední možností je si výhru zdanit ve svém přiznání. Pokud chcete vyhrát třeba jackpot ve sportce, nemusíte si ale zoufat. Existují případy, kdy daň platit nebudete. Alespoň zatím. Jsou to všechny výhry z loterií, sázek a podobných her na základě povolení podle zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Do této kategorie spadají Sportka a další hry Sazky, hrací automaty nebo výhry ze sázek na výsledky sportovních zápasů.

V případě, že výhra pochází ze soutěže mimo uvedený zákon, podléhají zdanění výhry nad 10 tisíc korun. Jedná se například o různé spotřebitelské, reklamní či znalostní soutěže.

Na závěr přeji úspěch v daňové osvobozených hrách. A pokud nic nevyhrajete, buďte v klidu, je to normální.