Světová banka vyzývá ČR, aby zvýšila zaměstnanost Romů

Praha - Česká republika by měla více podporovat zaměstnávání Romů. Vyzvala ji k tomu Světová banka, podle jejích údajů je v Česku bez práce víc než polovina Romů v produktivním věku. Nezaměstnanost romského obyvatelstva s sebou nese vysoké náklady, a proto je ekonomickým problémem.

Více Romů v práci by navíc pomohlo řešit také problém se stárnutím populace. Kdyby pracovalo více Romů, nepotřebovalo by Česko v takové míře doplňovat nedostatek pracovníků cizinci.

Romy odrazují od práce dluhy 

Romové jsou podle Světové banky často bez práce kvůli nízké kvalifikaci. Poměrně častou příčinou romské nezaměstnanosti jsou také jejich dluhy. Řada zadlužených lidí se brání přijmout zaměstnání, protože by jim jejich příjmy mohli zabavit exekutoři.

Od dalšího hledání zaměstnání je odrazují i předchozí neúspěchy. Největší obtíže při hledání práce mají lidé ze sociálně vyloučených lokalit. Až 40 procent z nich podle odborníků trpí funkční negramotností. Jen 60 procent má základní vzdělání, 14 procent pouze zvláštní školy. Vzdělanost Romů navíc neustále klesá.

Stát by měl klást větší důraz na vzdělání

Větší roli by ve snaze o překonání sociálního znevýhodnění romských dětí podle expertů měly proto hrát školy. Experti také doporučují, aby stát aktivně zaměstnanost Romů zvyšoval zvýšením minimální odměny za práci a individuálním přístupem úřadů práce k potřebám jednotlivých znevýhodněných klientů.