Kdo zaplatí nemocenskou živnostníkům?

Příbor - Nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je dobrovolné. Je tedy jen na podnikateli samotném, zda si nemocenské pojištění platit bude, či nikoliv. Zůstane to tak i od nového roku, kdy vstoupí v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Dokonce pak již nebude účast na nemocenském pojištění vázána na podmínku účasti také na důchodovém pojištění. Jak to ale je a bude s podnikatelem v případě nemoci?

Neplacení nemocenského pojištění samozřejmě s sebou přináší úsporu na pojistném, ovšem v případě nemoci či nějakého nenadálého úrazu pak podnikatel zůstává zcela bez prostředků.

Současně je třeba upozornit, že pokud si podnikatel neplatil nemocenské pojištění a nemá nárok na nemocenské dávky, není dle zákona o pomoci v hmotné nouzi považován za osobu v hmotné nouzi, a nemá tak nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi (dříve laicky nazývané „doplatky do životního minima“).

Kolik se má platit? 

Tak, jako se u zaměstnanců nemocenské dávky vypočítávají z hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, vychází se u OSVČ z vyměřovacích základů pro odvod pojistného. Pokud tedy podnikatel váhá, jak velké pojistné platit, je dobré se obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení, tam by mu s tímto problémem měli poradit i pomoci nastavit optimální odvod pojistného tak, aby v případě potřeby pobíral odpovídající nemocenské dávky.

Živnostník pojištění neplatil a onemocněl, co dál?

Bohužel nemocenské pojištění se nedá zpětně doplatit tak, aby vznikl nárok na nemocenskou. Podnikatel, který pojištění neplatil a onemocněl, se tedy musí smířit s tím, že nemocenskou nedostane. Jedním z řešení jeho svízelné situace může být přerušení podnikání a zaevidování se na úřadu práce, ovšem pozor, při vstupu do evidence úřadu práce musí být uchazeč o zaměstnání práce schopným, aby mohl být zaevidován. Samotná evidence na ÚP pak nezaručí nárok na nemocenskou, ale stát pak za takového 0SVČ zaplatí povinné zdravotní pojištění, které činí 1 080 korun měsíčně.

Dávky pomoci v hmotné nouzi pro rodinu podnikatele

Jak již bylo řečeno výše, podnikatel, který si neplatil nemocenské pojištění, nemá nárok ani na dávky pomoci v hmotné nouzi. Jinak je to ovšem s jeho rodinou. Ta si samozřejmě může o tyto dávky na městském úřadě, odboru sociální věcí, požádat. Rozdíl je pouze v tom, že i když jsou běžně pro nárok na tyto dávky společně posuzování rodiče i děti, k osobě otce není v tomto případě přihlíženo.

K rozhodování zda platit či neplatit nemocenské pojištění je třeba přistupovat zodpovědně, případně se poradit i s odborníky, protože případná neúčast na pojištění může ovlivnit i docela dlouhou dobu v jejich životě. Také platí, že v případě jakýchkoliv pochybností, je dobré poradit se s odborníky.