V ArcelorMittal Ostrava kvůli krizi přerušili jednání o mzdách

Ostrava - Složitá ekonomická situace a zhoršení poptávky po hutních výrobcích se v největším domácím výrobci oceli donutila ArcelorMittal Ostrava zastavit jednání o mzdách pro příští rok. Vedení podniku a zástupci odborových organizací se dnes dohodli na tom, že platnost stávající kolektivní smlouvy bude prodloužena do konce března 2009. Podle člena vyjednávacího týmu za odbory Leopolda Laskovského bude přerušení jednání o mzdách nezbytné. Kolektivní jednání bude podle Laskovského pokračovat po Novém roce.

„Jedná se o dočasné opatření, které si vynutila současná situace. Kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a zástupci odborových organizací, které začalo v polovině října, bylo nyní po vzájemné dohodě pozastaveno. V současném složitém ekonomickém období je velice obtížné předvídat další vývoj, což značně komplikuje každé jednání,“ uvedl personální ředitel s tím, že všechny nároky plynoucí ze stávající kolektivní smlouvy zůstávají v platnosti do konce března 2009.

„Postrádali jsme důležité údaje, abychom mohli jednat o mzdách pro příští rok. Názory na inflaci a dopady krize jsou neurčité, nechtěli bychom jednat o něčem, kde není jasná představa, jak to bude,“ uvedl Laskovský. S růstem mezd od začátku příštího roku zatím oceláři nemohou počítat. „Je ale dohodnuto, že v případě, že dojde k dohodě a k růstu mezd, budou mzdy doplaceny zpětně od začátku ledna 2009,“ doplnil odborový předák Roman Bečica.

ArcelorMittal Ostrava (někdejší Nová huť) má 7450 zaměstnanců, kteří si letos vydělají v průměru více než 28 000 korun měsíčně.

ArcelorMittal, vlastník ostravské ocelářské firmy, který vznikl v roce 2006 spojením mezinárodní ocelárenské skupiny Mittal Group se západoevropským gigantem Arcelor, sníží kvůli poklesu poptávky po hutních výrobcích a klesajícím cenám do konce roku výrobu o více než třetinu. Gigant také přehodnotí ambiciózní investiční program, který oznámil před několika měsíci. Koncem roku na několik týdnů zcela zastaví výrobu ve svých belgických a francouzských ocelárnách.