Zásady dokladování příjmů pro získání hypotéky - 1. díl

Praha - Úvodem k tomuto tématu je nutno poznamenat, že banka má svým způsobem právo na cokoliv. Jedná se o její peníze, potažmo o peníze vkladatelů nebo investorů, takže musí postupovat obezřetně, a pokud si tedy riziko vyhodnotí jako vysoké, je naprosto oprávněná zájemce odmítnout. Na úvěr není žádný právní nárok a banka ani nemusí žadateli sdělovat, proč ho odmítla.

Přesto existují určité zásady týkající se požadovaného příjmu, kterých se banky zpravidla drží, a právě tyto zásady jsou zmapovány v následujícím souhrnu. Předem však podotýkám, že není a ani nemůže být zcela vyčerpávající. Manuály bank mají vždy několik desítek stran. Existují zde drobné odchylky a nuance a účelem tohoto článku není podrobný popis, jak je na tom která banka. Článek má spíše čtenářům poradit, které příjmy mohou do svých úvah o hypotéčním úvěru zahrnout.

Příjmy ze závislé činnosti

Pokud je klient v zaměstnaneckém poměru, tak příjem velice jednoduše dokládá na formuláři banky za určité poslední období, které mu potvrdí mzdová účtárna. Odchylky mezi bankami jsou v tom, jaké poslední období je nutno potvrdit. Někde jsou to 3 měsíce, jinde 6 měsíců apod. Odchylky jsou rovněž v uznávání příjmů nad rámec základní hrubé mzdy, tedy prémie, 13. a 14. platy, roční odměny atd. Někde je banka započte, pokud klient doloží, že jsou pravidelné, jiná jen jejich část, někde je banka neuzná.

V některých případech, když mzda chodí klientovi do banky, u které žádá o hypotéku, není ani potřeba potvrzení o příjmu dokládat. Občas si banka může skutečnosti uvedené v potvrzení od zaměstnavatele telefonicky ověřit, případně si při pochybnostech, může vyžádat kopie vyměřovacích základů, které se podávají na okresní správě sociálního zabezpečení, nebo přímo potvrzení od tohoto úřadu. Některé bankovní domy ale přesto často trvají na předložení kopie výplatních pásek nebo kopie výpisů z účtu, že uvedená mzda do banky skutečně chodí.

Kde mohou nastat u příjmů ze zaměstnání problémy?

Zvláštní kategorií jsou pracovní smlouvy na dobu určitou. Obecně se dá říci, že pokud byla taková smlouva alespoň jednou obnovena, nemají v bankách žádný problém a klientovi vyjdou vstříc. Může být však brán ohled na profesi.

Velmi problémové může rovněž být uznávání příjmů ze zaměstnání v zahraničí placené zahraničním zaměstnavatelem. Detailně jsem si prošel manuály všech bank a u některých jsem zjistil, že příjmy z některých zemí některé banky skutečně neakceptují. Řada bank se například omezuje na země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, Spojené státy a Kanadu. Některé také udávají, že vhodnost zemí, kde firma působí, je posuzována individuálně a hlavně s ohledem na obor činnosti.

Z exotických zemí by mělo probíhat bez problémů uznávání příjmů za práci v oborech jako IT, letectví, automobilový průmysl apod. Některé banky si vybírají, ale dle mého názoru není tento jev obecný. Rozhodně se při troše úsilí dá najít banka, která úvěr poskytne klientovi, ať pracuje kdekoliv.

Není to tak dávno, kdy všechny potřebné doklady pro takového žadatele - pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o výši příjmu, povolení k pobytu, pracovní povolení, výplatní pásky a výpisy z účtu - musely být úředně přeloženy do českého jazyka, což přinášelo nemalé výdaje na překlad (v řádu několika tisíc). Postupem času se některé banky naučily používat cizojazyčná potvrzení o příjmu (angličtina a němčina) a dnes dokonce některé uznávají i doklady v jazycích jako například ruština. Slovenština je již naprostou samozřejmostí.

Potvrzený příjem je vždy přepočítáván podle platného kursu ČNB a většinou je krácen (o cca 15 procent) na krytí případných kursových rozdílů.

Uznávání diet

Zcela specifická situace je v uznávání tzv. diet. Některé banky diety, pokud jsou vypláceny pravidelně, uznávají, jiné jen u zcela přesně vyjmenovaných profesí (řidiči kamionů, letecké posádky apod.). Další je neuznávají vůbec.

Ostatní uznatelné příjmy

I zde samozřejmě panují odchylky mezi bankami, ale obecně se dá konstatovat, že zcela bezproblémové jsou tyto: peněžitý příspěvek v mateřství (doloženo potvrzením), příspěvek na bydlení pro vojáky z povolání (je součástí mzdy), starobní důchod, tzv. výsluha - vojáci, policisté a některé další profese - výživné na děti, ovšem s ohledem na věk dětí v porovnání s celkovou délkou splatnosti hypotéky může být uznáno jen částečně.

Dále některé banky uznají i rozdělený zisk s.r.o. V tomto případě je ovšem nutno doložit rozhodnutím valné hromady a potvrzením o přijetí částky a doložením, že byla zaplacena daň, příjmy členů statutárních orgánů společností. Uznatelnost dalších příjmů, jako např. invalidní důchod, je hodně individuální a v bankách se dost liší.

Ve druhém díle našeho seriálu o uznávání příjmů při žádosti o hypotéku, na který se můžete těšit už příští úterý, se Roman Scherks zaměří především na uznáváním výdělku podnikatelů. Podívá se ale také na to, zda je možné do příjmů započítat například příjmy z pronájmu, popř. zda je možné získat hypotéku bez jakéhokoliv doložení příjmu.