Ratingové agentury dostanou od Evropské komise dvojí bič

Brusel - Ratingové agentury jsou podle celé řady odborníků jedním z hlavních viníků finanční krize. Aby jejich činnost v budoucnu k podobným problémům nevedla, rozhodla se Evropská komise pořídit na ně bič. Odsouhlasila proto dnes legislativní návrh, který má agentury přinutit k registraci na mezinárodní úrovni, navíc by měly ještě podléhat regulaci v mateřské zemi.

Moody´s, Standard&Poor´s, Fitch - to jsou jen ty nejznámější, které hodnotí trh a dávají jeho aktérům známky jako ve škole. Ty pak často slouží investorům jako vodítko alokace jejich kapitálu. Jenže mezinárodní politikum se jednohlasně shodlo, že známkovali špatně, a že tím nepřímo způsobili současnou kreditní krizi. „Dávali příliš kvalitní rating nekvalitním instrumentům,“ potvrdil ekonom Jan Havel z Národohospodářské fakulty VŠE.

„Bývá nám vytýkáno, že zvyšujeme rating příliš rychle, ale naopak snižujeme pomalu,“ uvedl jednu z námitek regulátorů trhu vůči ratingovým agenturám Petr Vinš z Moody´s Central Europe. Samy agentury ale dle něj už přikročily k přísnější autoregulaci.

Komisi to ale nestačí. V současnosti jsou regulovány spíše na principu samoregulace, řídí se především podle etického kodexu, který v minulosti vypracovala Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO). Ten však Evropská komise nepovažuje za dostačující a odpovídající, proto se rozhodla přikročit k regulaci.

„Chci, aby Evropa v této oblasti převzala vedoucí úlohu. Náš návrh jde dál než pravidla, která platí v oblastech s jiným právním řádem. Naše pravidla jsou velmi přísná a právě taková ratingové odvětví v Evropské unii potřebuje, aby znovu získalo důvěru trhu,“ řekl k návrhu eurokomisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy.

Regulaci ratingových agentur musí ještě schválit členské státy EU, právě ty ale komisi vyzvaly k vypracování návrhu. Průchod národními legislativami by tak měl být bezproblémový.

Nová pravidla pro ratingové agentury

  • Agentury nebudou smět poskytovat poradenské služby.
  • Nebudou moci hodnotit finanční nástroje, pokud nebudou dostatečně kvalitní podkladové informace.
  • Budou muset zveřejnit modely, metodiku a základní předpoklady, z nichž jejich proces hodnocení vychází.
  • Budou povinně zveřejňovat výroční zprávu o transparentnosti.
  • Budou muset zavést interní mechanismus kontroly kvality svých ratingových hodnocení.
  • Ve svém řídícím orgánu by měly mít alespoň tři nezávislé členy, jejichž odměňování nesmí záviset na výsledcích hospodaření ratingové agentury. Ti budou jmenováni na jedno funkční období v délce nejvýše pěti let a mohou být odvoláni pouze v případě profesního pochybení. Alespoň jeden z nich by měl být odborníkem pro oblast sekuritizace a strukturovaných finančních nástrojů.