Unie uznala přešlap a pustí křivé okurky a hrbolaté mrkve na trh

Brusel - Misshapen fruit, comedy carrots - takové plody Evropská unie nedovolovala pustit do prodeje. Od července příštího roku Evropská komise navrhuje zrušit normu, podle které zelenina nestandardních tvarů, leč stejných kvalit jako její vzhledné "kolegyně", byla odsouzena k průmyslovému zpracování.

Zrušení pravidel, která se v minulosti stala i součástí několika protievropských kampaní a na nichž se ukazovala byrokratická přebujelost Evropské unie, se týká celkem 26 druhů ovoce a zeleniny. Kromě okurek či mrkve jde třeba o cibuli, švestky, hlávkové zelí či pórek.

U desítky druhů ovoce a zeleniny, třeba jablek, rajčat či hrušek, normy i nadále zůstanou. Nicméně i u nich budou moci státy povolit jejich prodej pod podmínkou, že budou jasně odlišeny od těch výrobků, které spadají do vyšších kategorií.

„Obnovuje se doba křivých okurek a hrbolaté mrkve,“

eurokomisařka pro zemědělství Mariann Fischerová-Boelová


Změnou pravidel, které upravuje nařízení Evropské komise z roku 1988, se podle eurokomisařky sníží zbytečná byrokracie. Navíc jsou v současnosti potraviny drahé, takže lidé potřebují mít možnost výběru z co největší šíře výrobků.