Stát si zabere rezervu půdy v zemi pro své záměry

Praha - Vláda schválila novelu zákona o Pozemkovém fondu České republiky. Novela má mimo jiné změnit způsob řízení fondu a stanovit rezervu půdy pro rozvojové záměry státu. Nově by měl v čele fondu stát ředitel s jasně stanovenými pravomocemi a odpovědnostmi, namísto současného sytému, kdy byl předsedou prezidia fondu voleného poslaneckou sněmovnou ministr zemědělství.

Kromě debaty nad návrhem novely zákona o pozemkovém fondu měla vláda na programu návrh celoročního zákazu jízdy kamionů v pátečních odpoledních hodinách, dosud omezení platí pouze během letních prázdnin. Ministři nejprve projednávání tohoto bodu schůze odložili, poté  schválili celoroční zákaz jízdy kamionů v pátek odpoledne.

Vláda projednala i aktualizovanou verzi Konvergenčního programu, který je jakýmsi plánem státu při přechodu na euro. Materiál neobsahuje datum přijetí eura, podle ministerstva financí, které Konvergenční program předkládá, termín závisí na vyřešení ekonomických problémů a posílení pružnosti české ekonomiky.