S razítkem vlády: Pětiprocentní růst opět po roce 2011

Praha - Vláda na svém dnešním zasedání schválila aktualizovanou verzi Konvergenčního programu, což je základní dokument země pro přijetí eura. Materiál podle očekávání neobsahuje datum přijetí eura. Podle materiálu by se měl růst české ekonomiky vrátit nad pětiprocentní hranici v roce 2011. Deficit veřejných financí by měl v tomto roce činit 1,2 procenta HDP, přičemž pro přijetí eura je nezbytné udržet tříprocentní hranici.

V letošním roce by měla ekonomika růst o 4,4 procenta, v roce 2009 o 3,7 procenta a v roce 2010 o 4,4 procenta. „Česká ekonomika se s největší pravděpodobností nacházela na vrcholu ekonomického cyklu v roce 2007,“ uvádí materiál. Loni ekonomika rostla o 6,6 procenta. Podle dřívějších vyjádření ekonomů patří odhady ministerstva financí k těm nejoptimističtějším.

Datum přijetí eura se podle dokumentu odvine od vyřešení ekonomických problémů a od posílení pružnosti české ekonomiky. „Největším rizikem pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí je očekávaný demografický vývoj, kdy se podle projekcí má v následujících letech dramaticky zvýšit poměr mezi počtem osob v důchodovém věku a ekonomicky aktivní populací,“ uvádí materiál.

Vláda chce proto dodržovat stanovené výdajové limity tak, aby do roku 2012 klesl deficit veřejných financí pod jedno procento HDP. Dále plánuje, vedle důchodové reformy a reformy zdravotnictví, snížit daňové zatížení a současně omezit administrativní zátěž zjednodušením daňového systému.

Konvergenční program poputuje Evropské komisi v podobě schválené vládou do konce listopadu.