Máme byt, kolik za něj zaplatíme na daních?

Třebíč - Snad každý člověk touží mít svou hlavu pod střechou. Jeden pod střechou vlastní, druhému stačí střecha cizí. Někdo sní o vlastním domku, jiný je spokojený s bytem v paneláku (pokud možno po revitalizaci). Čilý ruch na trhu s nemovitostmi dokládá, že ani tak významné rozhodnutí jako kde bydlet nečiníme jen jednou za život, ale že jde o vcelku častou situaci. Problémů spojených s bydlením je mnoho a vždy je potřeba se poradit s odborníky. Zde se pokusíme nastínit několik možností získání bydlení a jejich dopad do daňové oblasti.

Koupě bytu do osobního vlastnictví

Vlastnictví bytu se zapisuje do katastru nemovitostí. Kupní smlouva proto musí splňovat řadu náležitostí stanovených katastrálními předpisy. Prodávající má vždy povinnost zaplatit daň z převodu nemovitostí, nabyvatel nemovitosti je pro tento případ ručitelem. Základem daně je cena sjednaná dohodou nebo cena zjištěná znaleckým posudkem. Vychází se samozřejmě z té vyšší. Protože byt v osobním vlastnictví lze při pořízení na úvěr zastavit ve prospěch banky, bývá cena zpravidla vyšší než cena srovnatelného bytu družstevního.

Sazba daně činí 3 procenta ze základu daně. Daň je splatná zároveň s termínem pro podání daňového přiznání, což je do konce třetího měsíce po měsíci, v němž byl proveden zápis do katastru nemovitostí. Nový majitel je povinen podat přiznání k dani z nemovitosti do 31. ledna, termín pro zaplacení této daně je do 31. května.

V dalších letech se přiznání nepodává, pokud nedojde ke změně okolností rozhodných pro výpočet daně. „Pouze“ se daň platí ve výši poslední známé daňové povinnosti. Základní sazba daně u obytných domů a bytů činí 1 korunu za 1 metr čtverečnízastavěné plochy nebo výměry podlahové plochy bytu. Tato sazba se násobí koeficientem platným pro danou obec podle počtu obyvatel.

„Koupě“ družstevního bytu

Člen družstva není zapsán v katastru nemovitostí. V tomto rejstříku figuruje pouze družstvo jako vlastník celého, resp. části objektu. Člen družstva je v bytě nájemníkem. Nemůže tedy byt prodat. Předmětem smlouvy je pouze převod členských práv a povinností k bytovému družstvu. Tuto skutečnost oznamuje písemně dosavadní i nový člen bytového družstva. Z uvedeného vyplývá, že družstevník daň z nemovitostí ani daň z převodu nemovitosti se neplatí. V podstatě je započítána do výše nájemného.

Podnájem družstevního bytu

Jestliže bydlíte ve „svém“ družstevním bytu či jste v nájmu, můžete tento byt dát do podnájmu. Bytové družstvo nebo majitel bytu vám ovšem musí dát písemný souhlas. Pozor ale na to, že podnájem zaniká okamžikem skončení členství pronajímatele v bytovém družstvu nebo ukončením nájemního vztahu. Opět nedochází ke změně vlastníka bytu, to znamená, že jako podnájemník neplatíte daň z nemovitosti.

Převod bytu z družstevního do osobního vlastnictví

O případném převodu rozhoduje členská schůze nájemníků. O převod může zažádat ten člen družstva, který má splaceny všechny závazky vůči družstvu - jedná se o podíl na družstvu a případný podíl na úvěru čerpaného např. na rekonstrukci domu. Noví majitelé bytů (domu) ze zákona vytváří společenství vlastníků bytových jednotek. Každý vlastník bytu pak platí daň z nemovitostí (viz koupě bytu do osobního vlastnictví). Pokud se o budoucím převodu bytů do osobního vlastnictví na členské schůzi nerozhodne, nemá člen družstva na převod žádný nárok.

Pokud nejste příznivcem nájemního bydlení a preferujete bydlení ve vlastním bytě, je vcelku jedno, jde-li o byt družstevní nebo v osobním vlastnictví. Obě varianty mají své výhody. Pokud ovšem hodláte byt dále pronajímat, je rozhodně vhodnější varianta osobního vlastnictví. Při pořizování bytu je třeba vzít v úvahu také to, že na družstevní byt nelze získat hypotéční úvěr, pokud není v horizontu jednoho roku na obzoru převod do osobního vlastnictví.

Bankovky
Bankovky
Více fotek
  • Bankovky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/20/1951.jpg
  • Bytový dům autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/507/50658.jpg