Česko upevňuje obchodní vztahy se Sýrií

Praha - Česká republika a Sýrie posilují svou hospodářskou a obchodní spolupráci. Dnes proto uzavřely dohodu o vzájemné ochraně investic. Za českou stranu ji podepsal ministr financí Miroslav Kalousek, Sýrii zastupoval tamní místopředseda vlády pro ekonomické záležitosti Abdulláh Al Dardarí. Protože západní odbytiště českých výrobků jsou v krizi, může objevování podobných trhů, jako je Sýrie, pomoci českým podnikům překonat obtíže s odbytem.

Sýrie skýtá velké investiční příležitosti. „My teď v Sýrii potřebujeme investice asi 10 miliard eur do infrastruktury a budeme rádi, když české firmy budou součástí tohoto procesu,“ podtrhl v rozhovoru pro Českou televizi Al Dardarí. Zahraniční investice by měly směřovat především do výstavby železnic, silnic a letišť, ale také by měly pomoci zvýšit produkci elektrické energie v zemi a pomoci s rozvojem strojírenství.

I syrské firmy ale mají českým spotřebitelům co nabídnout. Do České republiky chtějí dovážet především zeleninu a textil. Navíc podle Al Dardarího země nabízí i vynikající příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu.

Nesmírné příležitosti v obchodu se Sýrií vidí i hospodářská komora. Její prezident Petr Kužel se domnívá, že podobné země jako Sýrie mohou českým firmám alespoň částečně vynahradit pokles poptávky, který v důsledku hospodářské a finanční krize sužuje odbytiště v západní Evropě.

Navíc bude pronikání českých podniků a investorů do Sýrie poměrně jednoduché. „My máme dobré vztahy už od dob Československa, kdy inženýři ze Sýrie studovali v Čechách, a navazujeme na tyto úspěchy,“ upřesnil Kužel.