V politické korupci vnímané manažery je Česko jen před Nigérií a Mexikem

Londýn - Česká republika patří mezi země, kde je nejsilněji pociťována zkorumpovanost politických stran a kde je boj vlády proti korupci považován za neúčinný nebo velmi neúčinný. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila organizace Transparency International. Do jejího žebříčku bylo pojato 26 zemí čtyř kontinentů. V průzkumu odpovídalo 2 742 manažerů hodnocených zemí.

Ve stupni vnímání zkorumpovanosti politických stran obsadila Česká republika třetí nejhorší pozici za Nigérií a Mexikem. Na stupnici, v níž nula znamenala nulovou korupci a pětka korupci nejvyšší, dostala známku 4,3, zatímco Nigérie 4,6 a Mexiko 4,5. Průměr všech 26 zemí byl 3,8. Nejlépe se v tomto ohledu dívají na politické strany své země v Singapuru, který dosáhl indexu 1,5.

Za velmi zkorumpované jsou v České republice považovány také parlament a policie, které dostaly shodně známku 3,9.

Postup vlády proti korupci považovalo v České republice 48 procent dotázaných manažerů za velmi neúčinný a 39 procent za neúčinný. Kritičtěji se na tuto stránku činnosti své vlády dívají jen na Filipínách, v Pákistánu a v Argentině. Naopak v Singapuru označilo 72 procent dotázaných manažerů boj vlády proti korupci za velmi účinný.