Zahraniční dluh ČR už stoupl na 1,5 bilionu korun

Praha - Zahraniční dluh České republiky ke konci letošního 3. čtvrtletí vzrostl na 1,513 bilionu korun a představoval 41 procent hrubého domácího produktu. Meziročně tak dluh stoupl o 225,4 miliardy Kč, uvedla dnes Česká národní banka. Na konci 2. čtvrtletí činil dluh 1,467 bilionu Kč. Do zahraničního dluhu se počítají sumy závazků se stanovenou lhůtou splatnosti.

Na růstu zahraničního zadlužení se ve třetím čtvrtletí podílely všechny sektory ekonomiky, nejvíce ale podnikový sektor. Hlavními důvody růstu dluhu byly emise dluhopisů tuzemských podniků na zahraničních trzích a úvěrové vztahy tuzemských podniků se zahraničními mateřskými firmami. Podíl podnikového sektoru na celkovém zahraničním dluhu činil 47,3 procenta.

„Celkově sice dluh ČR narůstá, avšak s ohledem na exportní výkonnost země, i v poměru k HDP, nepředstavuje pro českou ekonomiku problém. Navíc ve srovnání s okolními zeměmi má ČR nadále dluh nejnižší,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

V nárůstu zahraničních závazků vládního sektoru se promítlo především čisté čerpání úvěrů od Evropské investiční banky (EIB) na rozvoj infrastruktury. Zahraniční zadluženost vládního sektoru tak tvoří 21,3 procenta celkové zadluženosti.

V časové struktuře zahraničního dluhu poklesla krátkodobá složka dluhu na 33,8 procenta (na konci loňska to bylo 31 procent).

Poměr mezi výší dlouhodobých zahraničních závazků veřejného sektoru a závazků soukromého kapitálu se proti předchozímu období nezměnil. Na konci třetího čtvrtletí zaujímaly závazky veřejného sektoru 45,2 procenta, závazky soukromého sektoru 54,8 procenta.

Schodek investiční pozice ČR vůči zahraničí se ve třetím čtvrtletí prohloubil o 25,8 miliardy korun na 1,395 bilionu korun; dosáhl tak 37,8 procenta objemu HDP.

Stav pasiv investiční pozice narostl ve třetím čtvrtletí o 57,8 miliardy Kč na 3,59 bilionu Kč, meziročně to bylo o 376,4 miliardy Kč více. Růst závazků byl důsledkem přílivu přímých zahraničních investic do české ekonomiky.

Navýšení stavu přímých investic v České republice podle centrální banky souviselo hlavně s předpokládanou výší reinvestovaného zisku.

Česká národní banka
Česká národní banka