Světová krize se už živí i odpadem

Praha - Světové finanční a hospodářské krizi už nestačí, že omezuje prodej mnoha podniků po celém světě a žene je často do záhuby, zachtělo se jí poškodit i trh s tříděným odpadem. Nejdříve se začaly propadat ceny starého papíru a buničiny, teď už zlevňuje i plastový odpad. Objevují se katastrofické scénáře, které hovoří o tom, že by trh s tříděným odpadem mohl zkolabovat. Ministerstvo životního prostředí sice tvrdí, že takové ohrožení zatím nehrozí, přesto nabádá k obezřetnosti.

Podle vedoucího poradců ministerstva životního prostředí Daniela Vondrouše zatím nehrozí, že by se přestaly třídit například PET lahve, u dalších odpadků už je ale potenciální hrozba omezení jejich třídění větší. „Zatímco u PET lahví byly ceny dříve vysoké a ten propad znamená, že pořád to je zisková záležitost, u papíru a směsného plastu mohou být problémy větší,“ upozornil v rozhovoru pro ČT24. Proto je třeba, aby instituce, které s tím mají co dělat, motivovaly obce, aby třídění odpadu i nadále podporovaly.


Pomoc přijde od průmyslu, bude to stačit?

Video Rozhovor s Danielem Vondroušem z ministerstva životního prostředí
video

Rozhovor s Danielem Vondroušem z ministerstva životního prostředí

Za třídění odpadu ze zákona odpovídají průmyslové podniky, které musí v důsledku krize poslat obcím za odpadky více peněz. „Autorizovaná společnost, která plní průmyslu tu povinnost třídění, navyšuje peníze, které si od průmyslu bere. Obce tak budou dostávat více peněz, aby tuto krizi překonaly,“ vysvětlil Vondrouš.

Protože ale průmyslové podniky čelí často kvůli krizi mnohem vážnějším problémům, než jsou těžkosti kolem odpadu, může se stát, že se nakládání s odpadem pro ně stane okrajovou záležitostí. Navíc, pokud firmy samy v důsledku odbytových obtíží balancují nad propastí ekonomické udržitelnosti svého podnikání, mohly by začít žádat kompenzaci od státu, což by se mohlo negativně odrazit na státním hospodaření.

Přestat recyklovat by bylo nebezpečné

Vysokou míru recyklace odpadků je přesto třeba za každou cenu udržet, jednak z čistě empirického důvodu, že třídění a opětovné využití odpadu pomáhá snížit škody, které lidská činnost působí životnímu prostředí; další důvod spočívá v tom, že by omezení recyklace mohlo způsobit, že se k ní lidé už nevrátí. „Lidé se učí třídit odpad a ten odstup by byl zřejmě obtížně navratitelný zpět,“ varoval Vondrouš.

Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří

I když se propad zájmu o tříděný odpad jeví České republice jako varovně vztyčený ukazovák, nemuselo by přece jen být ještě nijak horko a situace by se mohla vyřešit sama bez zásahu státu, popř. bez pomoci z Evropské unie, po které volá ministerstvo životního prostředí. Je zde totiž stále šance, že pokles cen na trhu s tříděným odpadem nebude mít tak dlouhé trvání, jako sama finanční krize.

„Máme pozitivní signály z ostatních zemí světa, kde na tom byli ještě hůře, například z Velké Británie, že se ten trh už obrací,“ uzavřel pozitivně Vondrouš.

Každý člověk vyprodukuje za rok kolem 200 kilogramů odpadků. Pokud se smíchají různé druhy odpadků, nelze je pak již dále zpracovat, proto je důležité, aby se odpad třídil už v domácnostech. Z celkového množství odpadu připadajícího na osobu je pak možné recyklovat více než třetinu. Za rok tak může každý člověk vytřídit až 30 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů skla.  

Odpadky
Odpadky