Kolik nám v roce 2009 ukousne z příjmů stát?

Třebíč - Poslední roky jsou typické velkými změnami v oblasti daně z příjmu fyzických osob. K prvním zásadním změnám došlo v roce 2008 a zároveň s nimi schválili poslanci a senátoři i úpravy pro další roky. Pravdou ale je, že část z nich začaly postupně přehodnocovat, a ne vše, co bylo původně schváleno, bylo nakonec také realizováno. Přesto od 1. ledna doznala daň z příjmu několika změn. Jak to s ní tedy v současnosti vypadá?

Sazba daně z příjmu zůstává na 15 procentech. I když slevy na dani zůstávají stejné jako v roce 2008, k malému snížení daní přece jenom dojde. Důvodem je snížení sazby pro sociální pojištění placené zaměstnavatelem i zaměstnancem.

Sazba platná pro firmu se snižuje z 26 procent na 25 procent. Dochází tedy ke snížení superhrubé mzdy, která je základem pro výpočet daně u zaměstnanců, a to následovně: Superhrubá mzda v roce 2009 se rovná hrubá mzda krát 1,34(mzda navýšena o pojistné hrazené zaměstnavatelem, tj. 25 procent sociální plus 9 procent zdravotní pojištění).Sazba sociálního pojištění zaměstnance se snižuje z 8 procent na 6,5 procenta.

Nezdanitelné části základu daně podle §15 zákona o dani z příjmu, které poplatník uplatní ve svém daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování záloh u svého zaměstnavatele, vypadají v roce 2009 následovně:

 1. Dary v úhrnu minimálně 2 procent ze základu daně nebo alespoň   1 000 korun. Celkem lze odečíst nejvýše 10 procent ze základu daně.
 2. Jako dar lze uplatnit bezplatný odběr krve. Jeden odběr je oceněn částkou 2 000 korun.
 3. Zaplacené úroky zhypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření použitých na bytové potřeby, maximálně 300 000 korun.
 4. Zaplacené příspěvky na penzijní připojištění snížené o 6 000 korun, maximálně 12 000 korun.
 5. Zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně 12 000 Kč (je nutné aby smlouva splňovala podmínky uvedené v §15 zákona o dani z příjmu).
 6. Zaplacené příspěvky členů odborové organizace do 1,5 procenta zdanitelných příjmů, maximálně 3 000 korun.

Slevy na dani podle §35ab:

 • Sleva na poplatníka 24 840 Kč (měsíčně 2 070 Kč). Na tuto slevu vcelé roční výši má nárok každý poplatník.
 • 24 840 korun na druhého zmanželů ve společné domácnosti, pokud jeho příjem nedosáhne 68 000 korun (38 040 v roce 2008 ). Tuto změnu uvítají asi hlavně matky na mateřské dovolené, které si mohou vydělat větší částku, aniž by manžel přišel o slevu na dani.
 • 2 520 korun (210 Kč měsíčně), pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod.
 • 5 040 korun (420 Kč měsíčně), pobírá-li poplatník plný invalidní důchod.
 • 16 140 korun (1 345 Kč měsíčně), je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P.
 • 4 020 korun na studenta do 26 let (335 Kč měsíčně).

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě podle §35c: Dále si mohou poplatníci odečíst ze svých odvodů také zvýhodnění 10 680 korun (měsíčně 890 Kč) na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Toto daňové zvýhodnění má formu slevy na dani, případně daňového bonusu.

Uplatnit daňové zvýhodnění může ve zdaňovacím období nebo ve stejném kalendářním měsíci jen jeden z poplatníků (nemusí jít o manžele, ani o vlastní dítě). Uplatnit nárok lze již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo nebo bylo osvojeno nebo převzato do péče. Dítě je nezletilé nebo ještě nedosáhlo věku 26 let a zároveň studuje nebo se ze zdravotních důvodů nemůže připravovat na budoucí povolání.