Kalousek: Nižší DPH bude jen v případě konsenzu EU

Brusel – Ministr financí Miroslav Kalousek začíná mírně přehodnocovat své ambiciózní plány na snížení daně z přidané hodnoty u služeb s vysokou přidanou hodnotou práce, jakými jsou například restaurační služby či kadeřnictví. Snížení DPH chce i nadále, ovšem jen v případě, že se na něm dohodne celá Evropská unie. Možnost zařazení těchto služeb do nižší sazby ale v unii provází řada komplikací a dohoda rozhodně není jistá.

Evropa usiluje o snížení sazeb daně z přidané hodnoty již několik let. Jakákoliv dohoda je však značně komplikovaná, protože k jejich úpravě je třeba jednomyslný souhlas všech členů společenství. Teď ale přece jen svítá naděje, že by se to mohlo během českého předsednictví změnit. EU totiž v takzvaném plánu obnovy, který počítá s finanční injekcí do krizí zmítané ekonomiky, uvedla jako jeden z nástrojů na oživení hospodářství a zmírnění nezaměstnanosti právě možnost nižších sazeb DPH.

„Můžeme použít DPH jako nástroj pro boj s nezaměstnaností,“ řekl dnes Kalousek europoslancům v hospodářském výboru Evropského parlamentu, kde představoval priority českého předsednictví. Český ministr si zároveň myslí, že k úspěchu je třeba nalézt alespoň jeden společný jmenovatel, který by otevřel cestu k nalezení kompromisu. „Pevně doufám, že společný jmenovatel nebude nula,“ dodal.

Video Komentář Libora Duška
video

Komentář Libora Duška

O tom, zda se Kalouskovy ambice naplní, bude jasno v březnu. „Diskuse je komplikovaná, ale pevně věřím, že se nějakého kompromisu dobereme,“ dodal ministr financí. Sám se prý domnívá, že by snížení sazeb DPH u služeb s vysokou přidanou hodnotou práce vliv na zaměstnanost skutečně mít mohlo, především pak u restauračních služeb, které podle něj „bojují o přežití“. V úvahu ovšem připadá snížení sazeb i ve stavebnictví.

V případě, že se Kalouskovi nakonec podaří daňová opatření prosadit, může to podle ekonoma Libora Duška přispět k obnově hospodářství, v žádném případě se však nejedná o zázračný lék ekonomické krize. „Nebudou mít (daňová opatření) zásadní vliv, spíše to bude jakási třešinka na dortu,“ míní.